25 กรกฎาคม 2561

“มหกรรมเซรามิกและหัตถกรรมลำปาง @ บางกอก”


“มหกรรมเซรามิกและหัตถกรรมลำปาง @ บางกอก”
(Lampang Ceramic and Craft Fairs @ Bangkok)


25 ก.ค. 2561  นายสกลธ์  วรัญญูวัฒนา ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงพานิชย์ เป็นประธานเปิดงาน  “มหกรรมเซรามิกและหัตถกรรมลำปาง @ บางกอก” (Lampang Ceramic and Craft Fairs @ Bangkok) บางกอก  ณ ศูนย์แสดงสินค้า อิมแพ็ค อารีน่า เมืองทองธานี กรุงเทพมหานคร  ซึ่งจังหวัดลำปางโดยสำนักงานพาณิชย์จังหวัดลำปาง ร่วมกับ สำนักงานจังหวัดลำปาง/สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดลำปาง สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดลำปาง สมาคมเครื่องปั้นดินเผาลำปาง ศูนย์พัฒนาอุตสาหกรรมเซรามิก หอการค้าจังหวัดลำปาง สภาอุตสาหกรรมจังหวัดลำปาง  นำผู้ประกอบการเซรามิกและโอทอป รวมถึงธุรกิจท่องเที่ยวและชุมชน ไปร่วมโรดโชว์แสดงและจำหน่ายสินค้าภายในงานระหว่างวันที่ 25 – 29 ก.ค. 2561  เพื่อส่งเสริม ผู้ประกอบการให้มีประสบการณ์ทางด้านการตลาด เพื่อนำมาพัฒนาและปรับปรุงสินค้าให้ตรงต่อความต้องการของตลาด วางแผนการตลาด นำไปสู่การเพิ่มมูลค่าทางการค้าสินค้าและบริการของจังหวัด สร้างรายได้ให้กับผู้ประกอบการเพิ่มขึ้น และยกระดับการรวมกลุ่มธุรกิจ (Cluster) เพื่อให้แข่งขันได้ในตลาด  

ตามแผนพัฒนาและส่งเสริมสินค้าเซรามิกและหัตถอุตสาหกรรมจังหวัดลำปาง ส่งเสริมช่องทางการตลาดและการจัดจำหน่ายสินค้าเซรามิกและหัตถอุตสาหกรรมที่มีศักยภาพของจังหวัดลำปาง แนวทางการพัฒนาเศรษฐกิจเชิงสร้างสรรค์ รวมถึงการส่งเสริมเชื่อมโยงผลิตภัณฑ์จากชุมชน สู่ตลาดทั้งในประเทศและต่างประเทศ สนับสนุนการกระจายสินค้าให้กลุ่มผู้ผลิตผู้ประกอบการ OTOP  วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) และสินค้าชุมชนที่มีคุณภาพและมาตรฐาน เพื่อให้มีตลาดรองรับอย่างยั่งยืน


โดยนายทรงพล สวาสดิ์ธรรม  ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง พร้อมด้วย  นายศรีโรจน์ นิมมานพัชรินทร์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง  ร่วมในพิธีเปิดงานดังกล่าว  การจัดงานครั้งนี้มีผู้ประกอบการ เซรามิก แปรรูปไม้ ผู้ประกอบการอาหาร และแหล่งท่องเที่ยว เข้าร่วมแสดงและจำหน่ายสินค้าภายในงานแบบผสมผสานกัน กว่า 100 รายมูลค่าการจำหน่ายสินค้าในงานแสดงสินค้าไม่น้อยกว่า 10 ล้านบาท  นอกจากนี้ยังได้จำลองภาพสตรีทอาร์ตริมแม่น้ำวัง และแหล่งท่องเที่ยวที่โดดเด่นเท่าขนาดจริงไปติดตั้งให้คนกรุงเทพได้ถ่ายภาพ เพื่อดึงดูดให้อยากมาถ่ายในสถานที่จริงที่ลำปาง และการจัดแสดงศิลปะการแสดงภาคบันเทิงที่แสดงความเป็นอัตลักษณ์ของลำปาง 


ทั้งภายในงานประกอบด้วย การแสดงศิลปะวัฒนธรรม พร้อมทั้งสัมผัสความงดงามของ หอนาฬิกาลำปาง วัดเฉลิมพระเกียรติ รถม้าลำปาง ศูนย์อนุรักษ์ช้างไทย และการแสดงดนตรีจากศิลปินล้านนา คำหล้า ธัญพร เจ้าของบทเพลงพินเปี๊ยะ และล่องสะเปา  จำหน่ายสินค้า เซรารามิก หัตถอุตสาหกรรม ผ้า สินค้าเกษตรและอาหารพื้นเมืองเป็นสีสันของงานครั้งนี้อีกด้วย