23 กรกฎาคม 2561

คุณศรเทพศรทอง" เข้ารับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ชั้นเบญจมดิเรกคุณาภรณ์ จากมูลนิธิรามาธิบดีฯ ในฐานะผู้ทำคุณประโยชน์ต่อมูลนิธิฯศรเทพศรทอง กองทองมณีโรจน์
 (กลาง) ประธานที่ปรึกษา บริษัท มี อินฟินิตี้ (ประเทศไทย) จำกัด เข้ารับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ชั้นเบญจมดิเรกคุณาภรณ์ จากมูลนิธิรามาธิบดี ในพระราชูปถัมภ์       สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในฐานะผู้บริจาคทุนทรัพย์ให้กับมูลนิธิฯ เพื่อสนับสนุนการดำเนินงานของคณะแพทยศาสตร์ โดยมี รศ.นพ. สุรศักดิ์ ลีลาอุดมลิปิ  (ที่ 3 จากขวา), สลิลาพร กองทองมณีโรจน์ (ที่ 3 จากซ้าย) และ ณฐภัทร สุวรรณโน (ที่ 2 จากซ้าย) ร่วมแสดงความยินดี  ณ ห้องประชุม   ชั้น 9 อาคารเรียนและปฏิบัติการรวมด้านการแพทย์และโรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี เมื่อวันก่อน

บุคคลในภาพจากซ้ายไปขวา
1.        คุณบุญชื่น บุญเกิดรัมย์                          แขกผู้มีเกียรติ
2.        คุณณฐภัทร สุวรรณโน                            กรรมการผู้จัดการ บริษัท มี อินฟินิตี้ (ประเทศไทย) จำกัด
3.        คุณสลิลาพร กองทองมณีโรจน์                ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท มี อินฟินิตี้ (ประเทศไทย) จำกัด
4.        คุณศรเทพศรทอง กองทองมณีโรจน์         ประธานที่ปรึกษา บริษัท มี อินฟินิตี้ (ประเทศไทย) จำกัด
5.        รศ.นพ. สุรศักดิ์ ลีลาอุดมลิปิ                   ผู้อำนวยการโรงพยาบาลรามาธิบดี
6.        คุณกัลยรัตน์ อัครเดชเดชาชัย                  แขกผู้มีเกียรติ
7.        คุณพัชระ อิศรางกูร ณ อยุธยา                 แขกผู้มีเกียรติ

            หมายเหตุ บริษัท มี อินฟินิตี้ (ประเทศไทย) จำกัด ผู้ผลิตและจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์เสริมอาหารเพื่อสุขภาพ