06 กรกฎาคม 2567

T&B Media Global จับมือ กันตนา เปิด “Global Ink Studios”

ต่อยอดธุรกิจ Content และ การตลาดทั้งไทยและต่างประเทศ


T&B Media Global (ประเทศไทย) บริษัทชั้นนำด้านเอนเตอร์เทนเม้นต์ และเทคโนโลยีโดยการนำของ ดร. แตน - ชวัลวัฒน์ อริยวรารมย์ ประธานกรรมการบริหารและผู้ก่อตั้ง  ได้ประกาศการร่วมมือทางธุรกิจกับ บริษัท กันตนา กรุ๊ป จำกัด ผู้ผลิตรายการชั้นนำในระดับสากล ภายใต้ชื่อ บริษัท Global Ink Studios จำกัด ทั้งนี้เพื่อเป็นการเสริมความแกร่งทางด้านธุรกิจการผลิต Content และ Production  พร้อมทั้งเป็นการต่อยอดในด้านการพัฒนา Content ของไทย ที่จะเป็น IP ที่สำคัญไทยออกสู่สายตาประชาชนทั้งในประเทศและในระดับโลกต่อไป 

                  

โดย ดร.ชวัลวัฒน์ ได้เปิดเผยว่า “ในปัจจุบันที่ธุรกิจด้าน Content ขยายตัวไปอย่างกว้างขวางทั่วโลก 
ซึ่งตัวผมเองในฐานะที่เป็นทั้งผู้ผลิต Content รวมถึงศักยภาพในด้านการตลาดของเราในระดับสากล ทำให้ความร่วมมือในทางธุรกิจในการสร้างบริษัทใหม่เพื่อรองรับการเติบโตของธุรกิจครั้งนี้ จึงเป็นเรื่อง
ที่น่ายินดีอย่างมาก ซึ่งทางกันตนาถือได้ว่าเป็นผู้ผลิตทั้ง Content และ มีทีม Production ที่แข็งแรงรวม
ถึงมีชื่อเสียงในระดับสากลอยู่แล้ว ดังนั้นการร่วมมือกันในครั้งนี้เรียกว่าเป็นการเสริมความแข็งแกร่งใน
ทางธุรกิจของทั้งสองบริษัทที่มาร่วมมือกันที่จะนำ Content ของไทยผนวกกับความเชี่ยวชาญในด้านการตลาดของ T&B ที่จะนำ IP หรือทรัพย์สินทางปัญญาที่ผลิตขึ้น  ไปต่อยอดในการสร้าง Ecosystem อัน
จะทำให้เกิดทั้งรายได้และชื่อเสียงในระดับโลกให้กับประเทศไทยมากยิ่งขึ้น”