10 กรกฎาคม 2567

เสริมศักดิ์ พงษ์พานิช รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา เรียกความมั่นใจให้กับนักท่องเที่ยวในการเดินทางท่องเที่ยวผ่านบริษัททัวร์

เสริมศักดิ์ พงษ์พานิช รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา สั่งการกรมการท่องเที่ยวเร่งหาแนวทางแก้ปัญหากรณีบริษัททัวร์เทนักท่องเที่ยว ไม่จัดนำเที่ยวตามรายการ เพื่อเรียกความมั่นใจให้กับนักท่องเที่ยวในการเดินทางท่องเที่ยวผ่านบริษัททัวร์ 

จากกรณีภาพข่าวออนไลน์ เมื่อวันที่ 9 กรกฎาคม 2567 ได้เสนอข่าวการจับกุมกรรมการบริษัททัวร์ที่เทนักท่องเที่ยวซื้อทัวร์เดินทางท่องเที่ยวประเทศญี่ปุ่น ไม่พาท่องเที่ยวตามกำหนด กรณีดังกล่าวเป็นการดำเนินคดีอาญาที่ต่อเนื่องมาจากที่นักท่องเที่ยวเข้าร้องเรียนกรมการท่องเที่ยว และเข้าร้องต่อตำรวจกองปราบปรามเพื่อดำเนินคดีอาญาเอาผิดกับบริษัททัวร์ดังกล่าวในข้อหาฉ้อโกงประชาชน

เคสนี้กรมการท่องเที่ยวได้ดำเนินการภายใต้อำนาจ พ.ร.บ.ธุรกิจนำเที่ยวและมัคคุเทศก์ฯ สั่งเพิกถอนใบอนุญาตประกอบธุรกิจนำเที่ยวของบริษัทดังกล่าวไปตั้งแต่เมื่อวันที่ 2 พฤษภาคม 2567 ส่งผลให้บริษัทและกรรมการบริษัทถูกตัดสิทธิ์ ไม่สามารถประกอบธุรกิจนำเที่ยวได้เป็นเวลา 5 ปี และเบื้องต้นได้นำเงินหลักประกันที่บริษัทวางไว้ จำนวน 60,000 บาท จ่ายชดเชยให้กับนักท่องเที่ยวที่ได้รับความเสียหาย และได้ประสานส่งเรื่องต่อให้สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคดำเนินคดีทางแพ่ง เพื่อบังคับให้บริษัททัวร์ชดเชยความเสียหายให้กับนักท่องเที่ยวในส่วนที่เหลือ ตั้งแต่เมื่อวันที่ 29 พฤษภาคม 2567

ทั้งนี้ สำหรับแนวทางในการแก้ไขปัญหากรณีบริษัททัวร์ไม่จัดการนำเที่ยวให้กับนักท่องเที่ยว กรมการท่องเที่ยวจะเร่งดำเนินการปรับแก้กฎหมายธุรกิจนำเที่ยวและมัคคุเทศก์ เพื่อสร้างความมั่นใจในการเดินทางท่องเที่ยวกับบริษัททัวร์โดยเร็ว 


อย่างไรก็ดี กรมการท่องเที่ยวยังคงแนะนำให้นักท่องเที่ยวพิจารณาเลือกใช้บริการกับบริษัททัวร์ที่ได้รับใบอนุญาตถูกต้อง มีสถานะทางทะเบียนปกติ ไม่หมดอายุ หรือถูกพักใช้/เพิกถอนใบอนุญาต ทั้งนี้ เพื่อให้ได้รับความคุ้มครองตามกฎหมาย โดยสามารถตรวจสอบข้อมูลได้จากเว็บไซต์กรมการท่องเที่ยวที่ www.dot.go.th