20 มิถุนายน 2567

NocNoc Make a Wish Foundation ฉลองวันเกิดครบ 5 ปี


NocNoc ศูนย์รวมสินค้าและบริการเรื่องบ้านออนไลน์ ฉลองวันเกิดครบ 5 ปี NocNoc Make a Wish Foundation จับมือ “ปันกัน” โดยมูลนิธิยุวพัฒน์ ร่วมสร้างสังคมแห่งการแบ่งปัน จัดกิจกรรม NocNoc ปันให้…ปันกัน ชวนลูกค้า และพนักงาน แบ่งปันสิ่งของไม่ใช้แล้วที่อยู่ในสภาพดีที่ร้านปันกันทุกสาขา ไปจัดจำหน่ายเพื่อมอบเป็นทุนการศึกษาให้แก่เด็ก ๆ ที่ขาดโอกาส สำหรับผู้ปัน รับเลย NocNoc Voucher มูลค่า 100 บาท ช้อปของแต่งบ้านบนแพลตฟอร์ม NocNoc (ไม่มีขั้นต่ำ) ตั้งแต่วันนี้ ถึง 31 ธันวาคม 2567

นายอนุพงศ์ ทะสดวก ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการค้าและพาณิชย์ บริษัท เบ็ตเตอร์บี มาร์เก็ตเพลส จำกัด หรือ NocNoc เผยว่า NocNoc มีเป้าหมายในการดำเนินธุรกิจในระยะยาวเพื่อสร้างการเติบโตอย่างยั่งยืน คือ การเป็น Home and Living Destination ที่พร้อมช่วยให้ทุกคนในอาเซียน เติมเต็มทุกพื้นที่ในการใช้ชีวิตได้อย่างที่ฝัน หนึ่งในแผนดำเนินธุรกิจในระยะยาวเพื่อสร้างความยั่งยืนที่มีประสิทธิผล คือการร่วมมือกับพาร์ทเนอร์ในการสร้างสมดุลที่ดีให้สังคม สิ่งแวดล้อม และเศรษฐกิจ ผ่าน Ecosytem ที่เรามีร่วมกัน เช่น ระบบเทคโนโลยี (AI Ecosystem) , บุคลากร  เป็นต้น“การร่วมมือกับพาร์ทเนอร์ ซี่งเป็นธุรกิจเพื่อสังคม (Social Enterprise) อย่าง “ปันกัน” จะเป็นส่วนหนึ่งที่ทำให้ NocNoc เติบโตไปพร้อมกับสังคมอย่างยั่งยืนมากขึ้น โดยมุ่งเน้นให้ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องใน Ecosystem ของ NocNoc ทั้งลูกค้า พนักงาน ร้านค้า พาร์ทเนอร์ได้มีส่วนร่วมในการสร้างสังคมแห่งการแบ่งปันร่วมกัน ภายใต้แคมเปญ NocNoc ปันให้…ปันกัน”

NocNoc ปันให้…ปันกัน นอกจากจะเป็นแคมเปญที่ผลักดันในการช่วยเหลือสังคม และสิ่งแวดล้อมแล้ว ยังเป็นอีกหนึ่งโอกาสที่ NocNoc ตั้งใจชวนให้ทุกๆบ้านได้แบ่งปันเวลาในการจัดบ้าน เคลียร์บ้าน และคัดเลือกสิ่งของไม่ใช้แล้วที่อยู่ในสภาพดี มาบริจาคเพื่อเป็นสินค้าแบ่งปันในร้านปันกัน ไม่ว่าจะเป็น เฟอร์นิเจอร์ , เครื่องใช้ไฟฟ้า , เครื่องครัว, ของตกแต่งบ้าน, เสื้อผ้า, กระเป๋า, รองเท้า, หมวก, หนังสือ, ตุ๊กตา, ของเล่น ที่ร้านปันกัน 19 สาขาเพื่อมอบเป็นทุนการศึกษา แก่เด็ก ๆ ที่ขาดโอกาสต่อไป โดยผู้ปันจะได้รับ NocNoc Voucher มูลค่า 100 บาท สำหรับใช้ซื้อสินค้าและบริการเรื่องบ้านบนแพลตฟอร์ม NocNoc เมื่อช้อปไม่มีขั้นต่ำ ตั้งแต่วันที่ 20 มิถุนายน 2567 ถึง 31 ธันวาคม 2567 นี้ด้านนางฐาปนีย์  สินาดโยธารักษ์ ผู้อำนวยการร้านปันกัน โดย มูลนิธิยุวพัฒน์ กล่าวว่า NocNoc และปันกันมีวิสัยทัศน์ในการดำเนินงานที่สอดคล้องกัน คือต้องการทำให้ทุกความฝันเป็นจริงได้ การร่วมมือกับ NocNoc ซึ่งเป็น Home and Living Destination ในครั้งนี้จะช่วยผลักดันในการสร้างโอกาสทางการศึกษาให้กับเด็กๆ อีกทั้งจะช่วยให้ปันกันขยายพื้นที่การมีส่วนร่วมของผู้ปันในกลุ่มสินค้า Home and Living ได้กว้างมากขึ้น 

ความร่วมมือระหว่าง NocNoc และ ปันกัน เพื่อยกระดับมาตรฐานการทำธุรกิจให้สามารถสร้างคุณค่ากับสังคม (Social impact) ได้มากขึ้น ไม่ได้ส่งผ่านกิจกรรม NocNoc ปันให้…ปันกัน เพียงอย่างเดียวเท่านั้น แต่ในระยะยาวยังมีแผนการดำเนินงานที่จะทำร่วมกันเพื่อสร้างความยั่งยืนในองค์รวมอีกด้วย

แคมเปญ NocNoc ปันให้…ปันกัน เริ่มให้ปันสิ่งของไม่ใช้แล้วที่อยู่ในสภาพดีให้กับร้านปันกันทุกสาขา ตั้งแต่วันที่ 20 มิถุนายน 2567 ถึง 31 ธันวาคม 2567 ผู้ปันจะได้รับ NocNoc Voucher มูลค่า 100 บาท สำหรับใช้ซื้อสินค้าและบริการเรื่องบ้านบนแพลตฟอร์ม NocNoc เมื่อช้อปไม่มีขั้นต่ำ NocNoc Voucher
มีจำนวนจำกัด และเงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทฯ กำหนด 

เรื่องบ้าน…เลือกจนกว่าจะชอบที่ NocNoc

โหลด NocNoc https://bit.ly/3Xbp23r