11 มิถุนายน 2567

ไทยเบฟ สนับสนุนผลิตภัณฑ์เครื่องดื่ม งาน JOB EXPO THAILAND 2024

คุณพิพัฒน์ รัชกิจประการ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน รับมอบผลิตภัณฑ์เครื่องดื่ม จาก บริษัทไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน) เพื่อใช้สำหรับให้บริการประชาชน  ที่ไปร่วม งาน JOB EXPO THAILAND 2024 ซึ่งจะจัดขึ้นระหว่างวันที่ 28-30  มิถุนายน 2567                    

ณ Hall  6 – 7 ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์