03 มิถุนายน 2567

ศูนย์คุณธรรม เปิดพื้นที่ นักสื่อสารสร้างสรรค์สังคมคุณธรรม

ผ่านกิจกรรม Active Media for Society “เล่า-แลก-แตกความคิด”


ศูนย์คุณธรรม เปิดพื้นที่ นักสื่อสารสร้างสรรค์สังคมคุณธรรม ผ่านกิจกรรม Active Media for Society “เล่า-แลก-แตกความคิด” นำโดย รศ. นพ.สุริยเดว ทรีปาตี ผู้อำนวยการศูนย์คุณธรรม(องค์การมหาชน) ผู้ทรงคุณวุฒิ และเจ้าหน้าที่ศูนย์คุณธรรม ชวนนักสื่อสารสร้างสรรค์สังคมคุณธรรมผ่านกิจกรรม “Active Media for Society เล่า-แลก-แตกความคิด” ส่งเสริมและขับเคลื่อนสังคมแห่งการเรียนรู้ปลอดภัยพร้อมสร้างพื้นที่สื่อดีเพื่อสังคมดี โดยได้รับเกียรติจากคุณวิบูลย์ ลีรัตนขจร ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร กลุ่มบริษัท เซิร์ช คุณชุตินธรา วัฒนกุล บรรณาธิการบริหารด้านข่าวออนไลน์ สถานีโทรทัศน์ไทยพีบีเอส และคุณพลสัน นกน่วม เจ้าของช่อง “เล่าเรื่องแบรนด์กับ แซม พลสัน” ในการเสวนาพิเศษภายใต้หัวข้อ“ความรับผิดชอบต่อสังคมของสื่อในจักรวาลข่าวสารไร้พรมแดน” 

โดยมีผู้เข้าร่วม 33 คน ณ ห้อง Barn โรงแรมเบสท์ เวสเทิร์น จตุจักร กรุงเทพมหานคร . กิจกรรมในครั้งนี้เป็นจุดเริ่มต้นการกระตุ้นจิตสำนึกและตระหนักถึงการสร้างสรรค์สังคมคุณธรรม พร้อมส่งเสริมค่านิยมเชิงบวกที่จะนำไปสู่การเปลี่ยนแปลงเชิงพฤติกรรมของผู้รับสารในการปรับเปลี่ยนทัศนคติ และค่านิยมเชิงพฤติกรรมต่อมิติคุณธรรมด้านต่าง ๆ ให้ผู้คนมีจิตสำนึก รับผิดชอบต่อส่วนรวม และเป็นส่วนสำคัญที่จะนำไปสู่สังคมแห่งสันติสุขต่อไป . . ภาพ/ข่าว : กลุ่มงานสื่อสารและรณรงค์ทางสังคม #สื่อตื่นตัวสังคมตื่นรู้ #ActiveMediaforSociety #ศูนย์คุณธรรม #ทำดีไม่ต้องเดี๋ยว #คนดีมีพื้นที่ยืน #ความดีมีพื้นที่ในสังคม #กระทรวงวัฒนธรรม 


ติดตามข้อมูลข่าวสารเพิ่มเติมได้ที่  

Facebook : ศูนย์คุณธรรม  https://www.facebook.com/MoralCenter  

YouTube : Moral Channel  https://youtube.com/user/moralcenter