11 มิถุนายน 2567

มท.1 เปิดงาน OTOP MIDYEAR 2024


มท.1 เปิดงาน OTOP MIDYEAR 2024 “หลากหลายผลิตภัณฑ์ สีสันภูมิปัญญาไทย” ชูสินค้าเอกลักษณ์ท้องถิ่น งานหัตถศิลป์ล้ำค่า อลังการงานผ้า จากฝีมือคนไทย สองวันแรก เงินสะพัดแล้วกว่า 142 ล้านบาท พร้อมเชิญชวนคนไทย ร่วมอุดหนุนผลิตภัณฑ์สินค้าจากชุมชน และชิมอาหารเลิศรส OTOP 4 ภาค ระหว่างวันที่ 8 ถึงวันที่ 16 มิถุนายน 2567 ณ อิมแพ็ค เมืองทองธานี

วันนี้ (10 มิ.ย. 67) เวลา 15.00 น. ณ เวทีกลาง อาคารชาเลนเจอร์ ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุม อิมแพ็ค เมืองทองธานี อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย (มท.1) เป็นประธานพิธีเปิดงาน OTOP MIDYEAR 2024  ภายใต้แนวคิด “หลากหลายผลิตภัณฑ์ สีสันภูมิปัญญาไทย” โดยมี นายเกรียง กัลป์ตินันท์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย นายสุทธิพงษ์ จุลเจริญ ปลัดกระทรวงมหาดไทย นายสยาม ศิริมงคล อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน คณะทูตานุทูต ผู้บริหารหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน คณะทำงานโครงการผ้าไทยใส่ให้สนุก ผู้ประกอบการ OTOP สื่อมวลชน และภาคีเครือข่าย ร่วมในพิธีเป็นจำนวนมากโอกาสนี้ นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย เปิดกรวยถวายราชสักการะ เบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดี ศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว และนำคณะผู้บริหารระดับสูง เยี่ยมชมนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติฯ ได้แก่ นิทรรศการพระราชกรณียกิจด้านศาสนา ด้านการศึกษา ด้านส่งเสริมอาชีพ และน้ำพระราชหฤทัยเปี่ยมพระเมตตาปกปักอาณาประชาราษฎร์ จากนั้น ประกอบพิธีเปิดงาน รับชมการแสดง หลากหลายผลิตภัณฑ์ สีสันภูมิปัญญาไทย”พร้อมเยี่ยมชมนิทรรศการ และการสาธิตผลิตภัณฑ์ภายในงาน อาทิ โซนกระทรวงอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม โซนบริษัท ประชารัฐรักสามัคคี วิสาหกิจเพื่อสังคม (ประเทศไทย) จำกัด ,โซน ศิลปิน OTOP  ที่นำเสนอผลงานที่มีอัตลักษณ์บ่งบอกถึงภูมิปัญญาอันทรงคุณค่า ,โซนผ้าไทยใส่ให้สนุก , โซน OTOP First Lady , โซนนิทรรศการเส้นไหมและเส้นใยธรรมชาติ , โซนการจัดแสดงและจำหน่ายสินค้า OTOP ระดับ 3-5 ดาว และ โซน  OTOP ชวนชิม เป็นต้น 

นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย กล่าวว่า รัฐบาลมีนโยบายในการลดความเหลื่อมล้ำทางสังคมโดยการส่งเสริมให้ประชาชนมีอาชีพมีงานทำและสร้างรายได้โดยการสนับสนุนโครงการหนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ สนับสนุนให้ชุมชนได้มีโอกาสเข้าถึงองค์ความรู้สมัยใหม่แหล่งเงินทุน รวมทั้งพัฒนาขีดความสามารถในการบริหารจัดการ และการตลาดเพื่อเชื่อมโยงผลิตภัณฑ์ จากชุมชนสู่ตลาดทั้งในประเทศ และต่างประเทศ โดยมุ่งหวังให้ผู้ผลิต ผู้ประกอบการ OTOP มีรายได้เพิ่มขึ้นจากการจำหน่ายผลิตภัณฑ์   


การจัดงานในครั้งนี้รัฐบาลให้ความสำคัญกับการขยายผลและสนับสนุนโครงการหนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ และมีการพัฒนาผลิตภัณฑ์ OTOP ด้วยการพัฒนาผู้ผลิต ส่งเสริมผู้ประกอบการ ยกระดับคุณภาพมาตรฐานผลิตภัณฑ์ระดับ 3-5 ดาว และเพิ่มช่องทางการตลาดให้มากยิ่งขึ้น และเป็นโอกาสที่ดีที่เราจะแสดงถึงวัฒนธรรม ความมั่นคงทางวัฒนธรรม ตลอดจนถึงประเพณีของชาวไทยให้ชาวต่างชาติได้เห็นถึงความก้าวหน้าของผลิตภัณฑ์ OTOP โดยทุกท่านจะได้เลือกซื้อสินค้าชุมชนที่มีคุณภาพสูง เป็นผลิตภัณฑ์ของคนไทยที่ตอบสนองนโยบายรัฐบาลในการกระตุ้นเศรษฐกิจของประเทศอีกทางหนึ่งด้วย  จึงขอฝากประชาสัมพันธ์การจัดงานในครั้งนี้ไปยังพี่น้องประชาชนเพิ่มมากขึ้น เพื่อให้พี่น้องประชาชนได้รับรู้รับทราบและเดินทางมาเยี่ยมชม ให้กำลังใจ และอุดหนุนผลิตภัณฑ์ให้มีความคึกคัก ยิ่งมีกำลังซื้อมาก ผู้ประกอบการก็จะมีกำลังใจไปพัฒนาต่อยอดคุณภาพของสินค้า OTOP ให้มากยิ่งขึ้นไป เพราะ "สินค้า OTOP ทุกชิ้น ล้วนผลิตโดยคนไทย ใช้ของไทย แรงงานไทยและเสริมสร้างคุณค่าให้กับประเทศไทย" มท.1 กล่าวเพิ่มเติม

นายสยาม ศิริมงคล อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน กล่าวว่า การจัดงาน OTOP MIDYEAR 2024 จัดขึ้นระหว่างวันที่ 8 - 16 มิถุนายน 2567 ภายใต้แนวคิด "หลากหลายผลิตภัณฑ์ สีสันภูมิปัญญาไทย" โดยมีพื้นที่จัดงานมากกว่า 60,000 ตารางเมตร ครอบคลุมชาเลนเจอร์ 1-3 ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุมอิมแพ็คเมืองทองธานี ซึ่งในปีนี้เป็นปีมหามงคลที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงเจริญพระชนมพรรษาครบ 6 รอบ 72 พรรษา ในวันที่ 28 กรกฎาคม 2567

"การจัดงาน OTOP ครั้งนี้จึงจัดขึ้นเพื่อเฉลิมพระเกียรติฯ ในโอกาสดังกล่าว โดยโซนแรก โซนนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว สะท้อนพระมหากรุณาธิคุณ โครงการพระราชดำริต่าง ๆ แนวคิดการพัฒนาประเทศ และความรู้สึกคนไทยที่มีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ โซนที่ 2 โซนหน่วยงานภาคีเครือข่าย

โซนที่ 3 OTOP Trader จับคู่ธุรกิจ 

โซนที่ 4 จำหน่ายผลิตภัณฑ์ OTOP มากกว่า 2,000 ร้านค้า ทั้งผ้าไทย เครื่องมือ เครื่องใช้ เครื่องจักสาน อาหาร เครื่องอุปโภคบริโภคต่าง ๆ โซนที่ 5 OTOP ชวนชิม มากกว่า 160 ร้านค้า และไฮไลท์สำคัญ ได้แก่ โซนผ้าไทยใส่ให้สนุก" ซึ่งเป็นการนำเสนอผลงานแห่งการน้อมนำพระกรุณาธิคุณของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา ที่ทรงมุ่งมั่นในการสืบสาน รักษา และต่อยอดพระราชปณิธานของสมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวง โดยทรงต่อยอดด้วยพระอัจฉริยภาพด้านแฟชั่น เพื่อทำให้ผ้าไทยใส่ได้ทุกเพศ ทุกวัย ทุกเวลา ทั้งลวดลายผ้า รูปแบบ กระบวนการผลิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม , โซนศิลปิน OTOP จัดแสดงและจำหน่ายผลิตภัณฑ์จากศิลปิน OTOP กว่า 60 รายที่อนุรักษ์และสืบทอดภูมิปัญญาจากรุ่นสู่รุ่น , โซนชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถีและผลิตภัณฑ์ในหมู่บ้าน OTOP นวัตวิถี โดยมีการจัดกิจกรรม “สนุกคิด สนุกทำ” ผลิตภัณฑ์ชุมชน การร่วมกิจกรรมที่มีอยู่ในชุมชนของภูมิปัญญาไทยท้องถิ่น จากฝีมือสู่ฝีมือ อาทิ การจักสาน เรียนรู้งานถักและงานทอ การวาดลวดลายเครื่องเคลือบจากสีไทยโทน เป็นต้น และที่สำคัญพลาดไม่ได้กับโซนพิเศษภายในการจัดงานครั้งนี้ คือ โซน Health & SPA ที่มีการสร้างสรรค์พื้นที่ภายในงานให้ทุกท่านได้พักผ่อนหย่อนใจภายในงานไปกับบรรยากาศที่ผ่อนคลายสไตล์สปาไทย มีการนวดเพื่อสุขภาพ นวดเพื่อผ่อนคลาย พร้อมจัดสรรสินค้าสำหรับคนรักสุขภาพ ไม่ว่าจะเป็นสินค้าเพื่อความงาม หรือผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพอื่น ๆ ที่มีมาให้เลือกอย่างจุใจ และนอกจากนี้ภายในงานยังมีการจัดกิจกรรมส่งเสริมการขายตลอดการจัดงาน ไม่ว่าจะเป็นการแสดงมินิคอนเสิร์ตจากนักร้องและศิลปินที่มีชื่อเสียง อาทิ ป็อบ ปองกูล, เต๋า ภูศิลป์, ไรอัล กาจบัณฑิต, อิสร์ อิศรพงศ์, นัน ไมค์ทองคำ, โรงเรียนสังขะ ชิงช้าสวรรค์ ที่คว้าแชมป์ ชิงช้าสวรรค์ 2024 เป็นต้น ซึ่งกิจกรรมนาทีทองวันละ 2 ช่วงเวลา และมีการจับสลากรางวัลชิงโชคตลอด 9 วันจัดงาน เพียงซื้อสินค้าครบ 1,000 บาท จะได้รับคูปองชิงโชคเพื่อร่วมลุ้นรางวัลในแต่ละวันกว่า 40,000 บาท และรางวัลใหญ่ในวันสุดท้ายของการจัดงาน มูลค่ากว่า 400,000 บาท อีกด้วย"ขอเชิญชวนพี่น้องประชาชน และแฟนคลับ OTOP เที่ยวงาน OTOP MIDYEAR 2024 "หลากหลายผลิตภัณฑ์ สีสันภูมิปัญญาไทย" ระหว่างวันที่ 8 - 16 มิถุนายน 2567 ตั้งแต่เวลา 10.00 - 21.00 น. ณ ชาเลนเจอร์ 1-3 ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุมอิมแพ็ค เมืองทองธานี อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี ชม ช็อป ชิม แช๊ะ แชร์ การจัดงานแห่งความภาคภูมิใจของคนไทย ร่วมอุดหนุนสินค้าไทย เม็ดเงินหมุนเวียนในประเทศไทย ด้วยความ  ร่วมไม้ร่วมมือร่วมแรงร่วมใจของพวกเราคนไทยไปด้วยกัน"

#WorldSoilDay #วันดินโลก

#UN #FAO #GlobalSoilPartnership #MOI

#กระทรวงมหาดไทย #บำบัดทุกข์บำรุงสุข

#SoilandWaterasourceoflife

#SustainableSoilandWaterforbetterlife

#ดินดีน้ำดีชีวีมีสุขอย่างยั่งยืน

#SDGsforAll #ChangeforGood