28 พฤษภาคม 2567

เกรียง แถลงข่าวจัดใหญ่งาน OTOP Midyear 2024 หลากหลายผลิตภัณฑ์ สีสันภูมิปัญญาไทย


เมื่อวันที่ 27 พ.ค. ที่ลาน Eden ชั้น 1 ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิลด์ นายเกรียง กัลป์ตินันท์ รมช.มหาดไทย เป็นประธานแถลงข่าวการจัดงาน OTOP Midyear 2024 “ หลากหลายผลิตภัณฑ์ สีสันภูมิปัญญาไทย” โดยมีนายสมชัย อัศวชัยโสภณ ที่ปรึกษารัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย นายราชันย์ ซุ้นฮั้ว รองปลัดกระทรวงมหาดไทย นายสยาม ศิริมงคล อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน ร่วมงาน ร่วมงาน

นายเกรียง กล่าวว่า การจัดงาน OTOP Midyear 2024 “หลากหลายผลิตภัณฑ์ สีสันภูมิปัญญาไทย” เป็นจุดเริ่มต้นของผลิตภัณฑ์ที่มีความล้ำค่าจากฝีมือคนไทย สะท้อนภูมิปัญญาและความสามารถของคนไทยอย่างชัดเจน รวมถึง มีการสร้างบรรยากาศภายในงานจากเอกลักษณ์ของภูมิปัญญาที่แสดงความเป็นท้องถิ่นไทยในแต่ละภูมิภาค ซึ่งกรมการพัฒนาชุมชนเล็งเห็นความสำคัญในการผลักดันเศรษฐกิจไทยให้สามารถเติบโตและกระจายรายได้ให้แก่ชุมชนอย่างทั่วถึง สำหรับการจัดงาน “OTOP Midyear 2024” ครั้งนี้ ถือเป็นการเพิ่มช่องทางการตลาดให้แก่สินค้าอีกด้วย ทั้งนี้ภายในงานมีกิจกรรมน่าสนใจหลากหลาย อาทิ โซนนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดี ศรีสินทรมหาวชิราลงกรณพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว โซนนิทรรศการกิจกรรมและการจำหน่ายสินค้าของหน่วยงานภาคี ได้แก่ กระทรวงพาณิชย์ กระทรวงอุตสาหกรรม กระทรวงสาธารณสุข และบริษัท ประชารัฐรักสามัคคี วิสาหกิจเพื่อสังคม (ประเทศไทย) จำกัด โซน OTOP Trader จังหวัด และ OTOP Trader ประเทศไทย จัดสรรพื้นที่ในรูปแบบ Open Area เพื่อจัดแสดงผลงานและจัดหาช่องทางทางการตลาดให้แก่สินค้า OTOP ทั้งภายในประเทศและระหว่างประเทศ  โดยบริษัท โอทอป อินเตอร์เทรดดิ้ง (ประเทศไทย) จำกัด และ OTOP Trader จาก 4 จังหวัด ประกอบด้วย บุรีรัมย์ พัทลุง สมุทรสงคราม และพิจิตร

นายเกรียง กล่าวต่อว่า โซนแสดงและจำหน่ายผลิตภัณฑ์ OTOP 3 – 5 ดาว มากกว่า 2,000 บูธ จากทั่วประเทศ โซน OTOP ชวนชิม มากกว่า 160 ร้านค้าทั่วประเทศ และโซนไฮไลท์ภายในงานที่ไม่อยากให้ทุกท่านพลาด ได้แก่ โซนศิลปิน OTOP จัดแสดงและจำหน่ายผลิตภัณฑ์จากศิลปิน OTOP กว่า 60 รายที่อนุรักษ์และสืบทอดไว้ซึ่งภูมิปัญญาของคนไทยจากรุ่นสู่รุ่น ถ่ายทอดออกมาเป็นผลิตภัณฑ์ที่ทรงคุณค่า โซนชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถีและผลิตภัณฑ์ในหมู่บ้าน OTOP นวัตวิถี จัดแสดงความสำเร็จของหมู่บ้าน OTOP นวัตวิถี จาก 4 ภาค โซนผ้าไทยใส่ให้สนุก มีพื้นที่จำนวน 3 โซนด้วยกัน ได้แก่ โซนผ้าไทยใส่ให้สนุกที่มีการนำเสนอนิทรรศการ และการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ที่หลากหลายจาก 3 โมเดล ได้แก่ ดอนกอยโมเดล นาหว้าโมเดล และบาติกโมเดล โซน First Lady จัดแสดงผ้าที่มีอัตลักษณ์และเอกลักษณ์ของแต่ละจังหวัด ที่มีดีไซน์ทันสมัยเหมาะกับคนทุกรุ่น ทุกเพศ และทุกวัย และนิทรรศการเส้นไหมและเส้นใยธรรมชาติ จัดแสดงและจำหน่ายเส้นไหมและเส้นใยธรรมชาติเพื่อถ่ายทอดองค์ความรู้เฉพาะพื้นถิ่น ผ่านการจัดแสดงฝ้ายย้อมสีธรรมชาติและการทอผ้าของผู้ประกอบการ โซนจักสานสู่สากล โซนผ้าไทยเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม เป็นต้น

นายเกรียง กล่าวอีกว่า นอกจากนี้ยังพลาดไม่ได้กับโซนพิเศษภายในการจัดงานครั้งนี้ คือ โซน Health & SPA ที่มีการสร้างสรรค์พื้นที่ภายในงานให้ทุกท่านสามารถ ได้พักผ่อนหย่อนใจภายในงานไปกับบรรยากาศที่ผ่อนคลายสไตล์สปาไทย มีการนวดเพื่อสุขภาพ นวดเพื่อผ่อนคลาย และยังมีกิจกรรมนาทีทองวันละ 2 ช่วงเวลา มีการจับสลากรางวัลชิงโชคตลอด 9 วันจัดงาน เพียงซื้อสินค้าครบ 1,000 บาท จะได้รับคูปองชิงโชคเพื่อร่วมลุ้นรางวัลในแต่ละวันกว่า 40,000 บาท และรางวัลใหญ่ในวันสุดท้ายของการ
จัดงาน มูลค่ากว่า 400,000 บาทอีกด้วยนายเกรียง กล่าวอีกว่า ขอเชิญชวนพี่น้องประชาชนทุกท่านร่วมสนับสนุน และอุดหนุนสินค้าภูมิปัญญาจากผู้ผลิต ผู้ประกอบการ OTOP ภายในงาน OTOP Midyear 2024 “หลากหลายผลิตภัณฑ์ สีสันภูมิปัญญาไทย” มา ช้อป ชิม ลิ้มรสกันอย่างเพลิดเพลิน อัดแน่นจัดเต็มจากหลากหลาย ผลิตภัณฑ์โดยฝีมือคนไทยที่ได้ผ่านการรังสรรค์จากภูมิปัญญาของคนไทยจากรุ่นสู่รุ่น ซึ่งพร้อมใจกันยกขบวนผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพ มาตรฐาน จาก 77 จังหวัดทั่วประเทศ ให้ทุกท่านได้เลือกซื้อ เลือกช้อปกันอย่างจุใจ ตั้งแต่วันที่ 8 – 16 มิ.ย. รวม 9 วัน ตั้งแต่เวลา 10.00 – 21.00 น. ณ อาคารชาเลนเจอร์ฮอลล์ 1 – 3 ณ ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุม อิมแพ็ค เมืองทองธานี จังหวัดนนทบุรี เพื่อร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการช่วยสนับสนุนการสร้างโอกาส สร้างอาชีพ และสร้างรายได้ให้พี่น้องผู้ผลิต ผู้ประกอบการ และเป็นกำลังใจให้พี่น้อง OTOP ไทยทุกคน