21 พฤษภาคม 2567

ดีเดย์เปิดตัว “120 Wellness Villa Clinic”

ชูรักษาที่ต้นเหตุ เน้นป้องกันโรค & ปรับพฤติกรรม สู่สุขภาพดีอายุยืนยาว 120 ปี 

ฤกษ์ดีเปิดตัวอย่างเป็นทางการสำหรับคลินิก 120 Wellness Villa  ศูนย์รักษา ฟื้นฟูโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง (NCDs) และชะลอวัยอย่างยั่งยืน โดยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านเวชศาสตร์ชะลอวัยและป้องกันโดยเฉพาะ  ชูแนวทางรักษาเชิงรุกที่ต้นตอของปัญหาเป็นการป้องกันก่อนเกิดโรค เน้นปรับเปลี่ยนพฤติกรรม ลดการใช้ยาเคมี  โดยใช้ผลิตภัณฑ์คุณภาพนำเข้าจากยุโรปและอเมริกา ด้วยค่าบริการที่คุ้มค่าจับต้องได้ พร้อมแนวทางการรักษาที่หลากหลายตอบโจทย์ความต้องการของแต่ละบุคคล นำไปสู่การมีสุขภาพที่ดีอายุยืนยาว 120 ปี

​นายแพทย์ภัทร วิริยะบัณฑิตกุล และ นายแพทย์จุทศ  จักกายชวดล แพทย์ผู้ก่อตั้ง คลินิก 120 Wellness Villa  กล่าวถึงแนวทางการรักษาที่โดดเด่นและแตกต่างของคลินิกว่า “โดยปกติการตรวจสุขภาพตามโรงพยาบาลทั่วไปจะเป็นการตรวจเพียงพื้นฐาน หรือตรวจเฉพาะเจาะจงเมื่อเป็นโรคเท่านั้น แต่ที่ 120 Wellness Villa จะตรวจวิเคราะห์เชิงลึกโดยละเอียดและป้องกันก่อนโรคร้ายจะมาเยือน ทั้งองค์ประกอบร่างกายและผลเลือด เพื่อไปสู่เป้าหมายการมีสุขภาพดีแบบองค์รวม ด้วยการรักษาเชิงป้องกัน มุ่งไปที่ต้นเหตุของปัญหา เน้นการปรับพฤติกรรม ใช้วิตามินจากธรรมชาติ และลดการใช้ยาเคมีดังนั้นโรค NCDs (โรคไม่ติดต่อเรื้อรัง) ที่เกิดจากพฤติกรรมการใช้ชีวิตที่ผิดพลาด เช่น เบาหวาน ไขมัน ความดัน หัวใจขาดเลือด เก๊าท์ โรคไต มะเร็ง ฯลฯ จะสามารถหยุดการเกิดและชะลอการลุกลามของโรคได้ ด้วยนวัตกรรมการรักษาที่ตรวจพบโรคได้ก่อนอย่างรวดเร็ว เพื่อให้รักษาได้อย่างทันท่วงที ลดอัตราเสี่ยงต่อภัยสุขภาพไม่คาดฝันที่อาจรุนแรงถึงชีวิต และใช้งบประมาณการรักษาโรคที่น้อยลง ภายใต้การให้คำปรึกษาและตรวจรักษาโดยแพทย์ที่เชี่ยวชาญทางด้านเวชศาสตร์ชะลอวัยจากประเทศสหรัฐอเมริกา โดยใช้ผลิตภัณฑ์วิตามิน อาหารเสริม ในการรักษาที่ได้มาตรฐานนำเข้าจากต่างประเทศ ในบรรยากาศที่แวดล้อมด้วยธรรมชาติ สดชื่น ผ่อนคลาย และอบอุ่นเหมือนบ้าน ในราคาที่จับต้องได้  ที่สำคัญคือการดูแลติดตามผลการรักษาที่ผู้รับบริการสามารถปรึกษาพูดคุยกับคุณหมอได้อย่างใกล้ชิด”


คลินิก 120 Wellness Villa มีบริการที่ตอบสนองความต้องการกลุ่มผู้เข้ารับบริการทุกเพศทุกวัย  นอกจากเป็นการให้คำปรึกษาเชิงลึกแล้ว ยังมีบริการอาหารเสริมเฉพาะบุคคล  ปรับสมดุลฮอร์โมน  เปิดสวิตซ์ยีนต้านแก่ และการรักษาเชิงฟื้นฟูเซลส์ ด้วยเทคโนโลยีด้านศาสตร์ชะลอวัย  ยึดแนวทางการรักษาที่ลดการพึ่งพายาเคมีที่อาจส่งผลเสียต่อตับและไต ด้วยทางเลือกการรักษาที่หลากหลายตอบสนองความต้องการลูกค้าโดยเฉพาะเป็นรายบุคคล ในรูปแบบรับประทาน ทา ฉีดเข้าทางกล้ามเนื้อหรือทางหลอดเลือด ควบคู่กับการปรับพฤติกรรมเพื่อเปลี่ยนคนป่วยเป็นหายจากโรค พร้อมมุ่งสู่การมีสุขภาพดีอายุยืนยาวอย่างแข็งแรงแบบพึ่งพาตนเองได้ในทุกกิจวัตรประจำวัน

กลุ่มผู้ที่มาเข้ารับบริการที่คลินิก 120 Wellness Villa ส่วนใหญ่มีภาวะอ้วนลงพุง โรคเบาหวาน  โรคไขมันเกาะตับ  โรคหัวใจขาดเลือด  เส้นเลือดสมองตีบ และโรควัยทอง  อายุตั้งแต่ 40 ปีขึ้นไป  การห่างไกลจากโรค NCDs เหล่านี้ นายแพทย์ภัทรกล่าวเสริมว่า “สำคัญคือการรักษาสมดุลปัจจัยทั้ง 6 ด้าน ได้แก่  

1. การกิน-กินน้อยแก่ช้าและลดน้ำตาล สาเหตุทำให้ร่างกายเสื่อม   2. การนอน-ไม่นอนดึกและควรหลับให้ลึกสนิทตลอดเพื่อให้ร่ายกายได้รับการซ่อมแซมอย่างเต็มที่ 3. ออกกำลังกายสม่ำเสมอ-เพิ่มกล้ามเนื้อ หนึ่งในอวัยวะที่สำคัญยิ่งในวัยที่เพิ่มขึ้น 4.ควบคุมภาวะเครียด 5.รักษาความสัมพันธ์กับผู้อื่นเพื่อหลีกเลี่ยงสู่ภาวะเครียด  6. หลีกเลี่ยงสารพิษ บุหรี่และแอลกอฮอลล์ ปัจจัยสำคัญก่อโรคหัวใจขาดเลือดและสมองขาดเลือด

หากทั้ง 6 ปัจจัยเข้าสู่สมดุลได้ คุณก็จะมีสุขภาพดีห่างไกลโรค แต่หลายคนอาจยังมองว่าการปรับพฤติกรรมเป็นเรื่องยาก จนยอมแพ้ตั้งแต่ยังไม่เริ่มต้น  120 Wellness Villa จึงจะเป็นตัวช่วยสำคัญที่จะให้ผู้เข้ารับบริการเปลี่ยนภาพจำ เสริมด้วยตัวช่วย เพื่อให้การปรับเปลี่ยนวิถีชีวิตเกิดขึ้นได้ง่าย ราบรื่น และสำเร็จอย่างไม่ต้องเข็นครกขึ้นภูเขา จนสามารถถอดยาเคมีที่เคยใช้อยู่ ทำให้คุณสุขภาพแข็งแรงจวบจนอายุ 120 ปี”

ผู้สนใจเข้ารับบริการ สามารถติดต่อสอบถามรายละเอียดได้ที่ คลินิก 120 Wellness Villa 

หมายเลขโทรศัพท์ 09-9936-3285, 

Facebook : 120 Wellness Villa Clinic, 

หรือ Line OA: @120WellnessVilla