02 เมษายน 2567

“แพทย์รังสิตเฮลท์แคร์กรุ๊ป” รับรางวัล “THAILAND TOP COMPANY AWARDS 2024”

ประเภท MOST POTENTIAL AWARD

นายรณชิต แย้มสอาด ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท แพทย์รังสิตเฮลท์แคร์กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) หรือ PHG คว้ารางวัลเกียรติยศ THAILAND TOP COMPANY AWARDS 2024 ประเภทความเป็นเลิศ MOST POTENTIAL AWARD จากศาสตราจารย์เกียรติคุณ นายแพทย์เกษม วัฒนชัย องคมนตรี ในฐานะประธานในพิธี ในงาน THAILAND TOP COMPANY AWARDS 2024 จัดขึ้นโดยนิตยสาร BUSINESS+ ภายใต้บริษัท เออาร์ไอพี จำกัด (มหาชน) ร่วมกับมหาวิทยาลัยหอการค้าไทย ตอกย้ำความสำเร็จด้านการดำเนินธุรกิจที่โดนเด่นในหลายๆ ด้าน และโอกาสการเติบโตในอนาคต งานจัดขึ้นภายใต้แนวคิด The Future of AI – Enabled Enterprises ก้าวสู่อนาคตขององค์กรด้วยปัญญาประดิษฐ์ ด้วยความชาญฉลาดและความก้าวหน้าของ AI สะท้อนผลการดำเนินงานของ PHG ที่ยอดเยี่ยม พร้อมดำเนินธุรกิจภายใต้หลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี รวมถึงทิศทางธุรกิจที่พร้อมก้าวไปสู่ความยั่งยืนในทุกมิติ เป็นพลังขับเคลื่อนเศรษฐกิจ และสังคมของประเทศไทย อย่างไรก็ดีทางบริษัทฯ จะมุ่งมั่นที่จะยกระดับศักยภาพในการบริหารจัดการธุรกิจให้เติบโตอย่างยั่งยืน อันเป็นรากฐานสำคัญของเศรษฐกิจไทยต่อไปในอนาคต โดยงานดังกล่าวจัดขึ้น  ณ ห้องบอลรูม โรงแรมอินเตอร์คอนติเนนตัล กรุงเทพฯ