03 เมษายน 2567

นายสุรพงษ์ ปิยะโชติ รมต. ช่วยกระทรวงคมนาคม มอบความสุขขยายเวลาเปิดให้บริการสายสีแดง ตี 4


นายสุรพงษ์ ปิยะโชติ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคม ส่งมอบความสุขขยายเวลาเปิดให้บริการรถไฟฟ้าชานเมืองสายสีแดง จาก ตี 5 เป็น ตี 4 เชื่อมต่อการเดินทาง และอำนวยความสะดวกประชาชนช่วงเทศกาลสงกรานต์

นายสุรพงษ์ ปิยะโชติ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคม เปิดเผยว่า กระทรวงคมนาคมได้ให้ความสำคัญต่อการให้บริการประชาชนในระบบขนส่งสาธารณะทุกประเภท เพื่อเพิ่มความสะดวก ความปลอดภัยในการเดินทางของประชาชน โดยเฉพาะอย่างยิ่งในช่วงเทศกาลสงกรานต์ 2567 ที่จะมีประชาชนเดินทางกลับภูมิลำเนาเป็นจำนวนมากเนื่องจากเป็นวันหยุดยาว  จึงได้มอบนโยบายให้แก่รถไฟฟ้าชานเมืองสายสีแดง อำนวยความสะดวกในการเดินทางของประชาชนให้มีความพร้อม มีความสะดวก เชื่อมต่อกับระบบขนส่งอื่นๆได้อย่างมีประสิทธิภาพ อันจะส่งผลให้ประชาชนสามารถเดินทางกลับภูมิลำเนาได้อย่างรวดเร็ว และปลอดภัย 

นายสุเทพ พันธุ์เพ็ง กรรมการผู้อำนวยการใหญ่ บริษัท รถไฟฟ้า ร.ฟ.ท. จำกัด หรือผู้ให้บริการรถไฟฟ้าชานเมืองสายสีแดง เปิดเผยว่า เพื่อให้การเดินทางของประชาชนในช่วงเทศกาลปีสงกรานต์เต็มไปด้วยรอยยิ้ม ได้รับความสะดวกสบายและปลอดภัย สามารถเชื่อมต่อกับระบบขนส่งอื่นๆอย่างไร้รอยต่อ จึงพร้อมดำเนินการตามนโยบายของกระทรวงคมนาคมที่มุ่งเน้นให้ทุกการเดินทางเชื่อมโยงเข้าด้วยกัน เพื่อความสะดวกของประชาชน จึงปรับเวลาการเปิดให้บริการเดินรถไฟฟ้า ให้ประชาชนได้ใช้บริการเร็วขึ้นจากเดิม เวลา 05.00 น. เป็น 04.00 น. ในวันที่ 11 , 12 , 16 และ 17 เมษายน 2567 ซึ่งจะช่วยให้ผู้ใช้บริการสามารถเชื่อมต่อการเดินทางกับระบบขนส่งอื่นได้อย่างสะดวก โดยผู้ที่จะเดินทางกลับภูมิลำเนาด้วยรถไฟทางไกล และรถขนส่ง บขส. ก็สามารถเชื่อมต่อได้ที่สถานีกลางกรุงเทพอภิวัฒน์ หรือผู้ที่เดินทางด้วยเครื่องบินก็สามารถเชื่อมต่อที่สถานีดอนเมืองได้อย่างสะดวกเช่นกัน ทั้งนี้เพื่อเป็นการมอบความสุขแทนคำขอบคุณมายังประชาชนทุกท่านที่ให้ความไว้วางใจรถไฟฟ้าชานเมืองสายสีแดงมาโดยตลอด และหวังเป็นอย่างยิ่งว่าประชาชนทุกท่านจะได้รับความสุข สะดวกสบาย และปลอดภัยตลอดการเดินทางในช่วงเทศกาลแห่งความสุขนี้

นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังแสดงความห่วงใยผู้ใช้บริการ โดยเตรียมความพร้อมอย่างเต็มที่เพื่อมอบประสบการณ์การเดินทางที่สะดวกสบายและปลอดภัย เดินทางกลับภูมิลำเนาโดยสวัสดิภาพ ภายใต้มาตรการในการอำนวยความสะดวกและรักษาความปลอดภัยตลอดการเดินทางอย่างเข้มงวด เพื่อป้องกันภัยคุกคามหรือการรบกวนที่อาจจะเกิดขึ้นกับผู้โดยสารในช่วงเทศกาลสงกรานต์ ด้วยมาตรการต่างๆ ดังนี้ 

การเฝ้าระวัง และลาดตระเวนขั้นสูง โดยทีมชุดตรวจลาดตระเวน และเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย พร้อมสุนัขทหาร (K-9) จากกรมสัตว์ทหารบก คอยตรวจตราในทุกพื้นที่อย่างละเอียดตลอดระยะเวลาการให้บริการ ช่วยสร้างความมั่นใจในระบบรักษาความปลอดภัยที่ครอบคลุม และมีเจ้าหน้าที่สังเกตพฤติกรรมผู้ใช้บริการผ่านโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) เพื่อเป็นการตรวจจับพฤติกรรมที่น่าสงสัยได้อย่างรวดเร็วอีกด้วย

ทั้งนี้ รถไฟฟ้าชานเมืองสายสีแดง ขอแจ้งให้ผู้ใช้บริการทราบถึงข้อห้ามในการนำเข้าสิ่งของต้องห้าม เพื่อความปลอดภัยในระบบรถไฟฟ้า โดยห้ามมิให้นำอาวุธ ของมีคม ลูกโป่ง ดอกไม้ไฟ ประทัด และสิ่งของอื่นๆ ตลอดจนมีมาตรการตรวจสอบไม่ให้บุคคลที่มีอาการมึนเมา ไม่สามารถควบคุมตนเองได้ ซึ่งอาจก่อให้เกิดความเสี่ยงเข้าในระบบรถไฟฟ้าโดยเด็ดขาด โดยทางเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยจะตรวจบังคับและใช้มาตรการเหล่านี้อย่างเคร่งครัดเพื่อความปลอดภัยสูงสุดของผู้ใช้บริการ รวมถึงมาตรการดูแลรักษาความสะอาดในพื้นที่ต่างๆ ได้แก่ ลิฟต์ บันไดเลื่อน ราวจับ และภายในขบวนรถไฟฟ้า ซึ่งมาตรการเหล่านี้มีจุดมุ่งหมายเพื่อป้องกันการแพร่กระจายของโรคติดเชื้อและรับรองสภาพแวดล้อมที่ถูกสุขลักษณะสำหรับผู้ใช้บริการทุกท่าน

ทั้งนี้ มาตรการอำนวยความสะดวกและรักษาความปลอดภัยในช่วงเทศกาลสงกรานต์ 2567 จะเริ่มตั้งแต่วันที่ 10 - 17 เมษายน 2567 หากผู้โดยสารพบสิ่งผิดปกติหรือมีเหตุฉุกเฉินขณะเดินทางในช่วงเทศกาลสงกรานต์ สามารถแจ้งสายด่วน 1690 หรือสแกนคิวอาร์โค้ดผ่านทางหน้าเพจ เฟสบุ๊ค RED Line SRTET บริษัทฯ หวังเป็นอย่างยิ่งว่าผู้โดยสารจะได้รับความสุข รู้สึกถึงความปลอดภัยทุกครั้ง จากการใช้บริการรถไฟฟ้าชานเมืองสายสีแดง

โดยท่านสามารถติดตามรายละเอียดได้ทาง โซเชียลมิเดียทุกแพลตฟอร์ม
Facebook Fan Page, Twitter , Instagram, Youtube, Tiktok พิมพ์ชื่อ “RED Line SRTET”
หรือส่วนบริการลูกค้า 1690 ตลอด 24 ชั่วโมง และ www.srtet.co.th

“มากกว่าการเดินทางคือ ...ความพิเศษ” รถไฟฟ้าสายสีแดง ยกระดับคุณภาพชีวิตชานเมือง