14 มีนาคม 2567

เครือโรงพยาบาลพญาไท-เปาโล น จัดงานประชุมวิชาการทางการแพทย์

เครือ รพ. พญาไท-เปาโล กลุ่ม PMC จัดงานแลกเปลี่ยนองค์ความรู้มิติใหม่ๆ
ชูนวัตกรรมการให้บริการด้านสุขภาพ ยกระดับการแพทย์ไทยอย่างยั่งยืน 

เมื่อเร็วๆ นี้ เครือโรงพยาบาลพญาไท-เปาโล กลุ่ม PMC (โรงพยาบาลพญาไท 1 โรงพยาบาลพญาไท 2)  และโรงพยาบาลเปาโล พหลโยธิน จัดงานประชุมวิชาการทางการแพทย์ Academic Conference 2024 ภายใต้หัวข้อ “Innovative Value Base Healthcare for The Sustainability” เน้นการนำเสนอเทคโนโลยีและนวัตกรรมที่ทันสมัย เพื่อเสริมสร้างและขับเคลื่อนศักยภาพการแพทย์ไทยสู่ระดับสากลอย่างยั่งยืนและมีคุณภาพสูงสุด โดยมี คุณอัฐ ทองแตง ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร เครือโรงพยาบาลพญาไท - เปาโล ร่วมเป็นเกียรติภายในงาน  

งานวิชาการนี้มุ่งเน้นการสร้างพื้นที่ให้แก่วิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิในแวดวงสุขภาพและผู้ชำนาญการทางการแพทย์ได้ร่วมแลกเปลี่ยนองค์ความรู้และประสบการณ์แก่บุคลากรทางการแพทย์เครือโรงพยาบาลพญาไท-เปาโล รวมถึงผู้สนใจที่ตอบรับเข้าร่วมงานเป็นจำนวนมาก ณ บีดีเอ็มเอส คอนเนค เซนเตอร์
โดยมีหัวข้อที่เป็นประเด็นน่าสนใจ ได้แก่  

1.Emergency in Surgery ความร่วมมือระหว่างโรงพยาบาล 

 2.Value-based Healthcare in the Era of Cancer Precision Medicine 

3. Health Trend 

4.มิติใหม่แห่งสุขภาวะองค์กร : การดูแลสุขภาพที่เน้นคุณค่าสู่ความยั่งยืน 

5. Let’s go by Tel-Relax งานประชุมวิชาการครั้งนี้จะเป็นโอกาสที่สำคัญในการยกระดับการให้บริการด้านสุขภาพเพื่อส่งมอบการดูแลรักษาผู้ป่วยทั้งสุขภาพกายและสุขภาพใจระยะยาวให้กับประชากรไทยอย่างมีประสิทธิภาพและมีคุณภาพสูงสุด