05 มีนาคม 2567

เดอะ พาร์ค ไนน์ สุวรรณภูมิ หนุนกิจกรรมแรลลี่รักษ์โลก

Prachachuen news :Let's Go Low Carbon for Charity Rally 2024 สู่ความยั่งยืนด้านสิ่งแวดล้อม

เมื่อวันที่ 2 มีนาคม พ.ศ.2567 การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย, ฟุคส์ ลูบริแคนท์ส, บอร์เนียว เทคนิเคิล, พอลาเนอร์  จัดโดย ประชาชื่นนิวส์  จัดกิจกรรม แรลลี่เพื่อสิ่งแวดล้อม ภายใต้ชื่อ Prachachuen news :Let's Go Low Carbon for Charity Rally 2024 โดยมีพันธมิตรกว่า 45 องค์กร  นายสมชาย ชมภูน้อย  ผู้อำนวยการภูมิภาคภาคตะวันออก ททท. ให้เกียรติเป็นประธานในพิธี และตีธงปล่อยคาราวานแรลลี่ พร้อมด้วย Mr.Stephan Lenz, Regional Business Development Manager & Southeast Asia บริษัท ฟุคส์ ลูบริแคนท์ส (ประเทศไทย) จำกัด, นายณัฐพล โสวัญณะ Business Unit Manager Automotive Aftermarket Divisionบริษัท บอร์เนียว เทคนิเคิล จำกัด, นางกานต์พิชชา คงสมบัติ ประธานกรรมการ บริษัท โพลว์ อินเตอร์ จำกัด ผู้จำหน่ายเบียร์ พอลาเนอร์ ประเทศไทย, เอิร์ธ สายสว่าง -โอเอซิสปา, ชาตรี นุ้ยประสิทธิ์ ผู้จัดการทั่วไปโรงแรมเดอะพาร์คไนน์สุวรรณภูมิ, สาธร ลีลาขจรจิต บรรณาธิการบริหารประชาชื่นนิวส์และผู้ร่วมแข่งขันกว่า 80 คน ณ การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สำนักงานใหญ่ ถนนเพชรบุรีตัดใหม่ท่องเที่ยวเปิดมุมมองใหม่ใส่ใจสิ่งแวดล้อมภาคตะวันออก เพื่อสร้างความตระหนักรู้ในการท่องเที่ยวอย่างรับผิดชอบ พร้อมกิจกรรมรักษ์โลกที่สนุกสนาน ก่อให้เกิดการพัฒนาที่ยั่งยืน SDGs (Sustainable Development Goals)ทั้ง 36 องค์กรชั้นนำของประเทศ ต่างร่วมใจสนับสนุน ส่งเสริมกิจกรรม ปลูกจิตสำนึก รณรงค์รักษ์สิ่งแวดล้อม มอบความรัก ความห่วงใย ด้วยการมอบพันธุ์กล้าไม้ ที่ศูนย์การเรียนรู้พระเจดีย์กลางน้ำระยอง พร้อมสัมผัสอากาศบริสุทธิ์ ผ่อนคลายไปกับเสียงคลื่นริมหาดแสงจันทร์ 
นายชาตรี นุ้ยประสิทธิ์ ผู้จัดการทั่วไปโรงแรมเดอะพาร์คไนน์ ร่วมสนับสนุนกิจกรรมแรลลี่รักษ์โลก สู่ความยั่งยืนด้านสิ่งแวดล้อม สู่ความยั่งยืนมักเชื่อมโยงกับการกำกับดูแลกิจการ ซึ่งเป็นรากฐานสำคัญของความยั่งยืนของธุรกิจ และเชื่อมโยงกับการพัฒนาธุรกิจในมิติเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม เส้นทางกรุงเทพฯ – ระยอง เชื่อมสัมพันธ์ระหว่างสมาชิก และองค์กรต่าง ๆ ทางด้านเศรษฐกิจ โดย Prachachuen news :Let's Go Low Carbon for Charity Rally 2024 สู่ความยั่งยืนด้านสิ่งแวดล้อม

ณ โรงแรมฟอร์จูน แสงจันทร์ บีช ระยอง  ในวันเสาร์ที่ 2 และ วันอาทิตย์ที่ 3 มีนาคม พ.ศ.2567

#สุขทันทีที่เที่ยวภาคตะวันออก #ระยอง #prachachuennews #LetGoLowCarbonforcharityRally2024