13 มีนาคม 2567

แถลงข่าว “โครงการเทิดพระเกียรติสมเด็จพระปฐมบรมมหาชนก จังหวัดอุทัยธานีประจำปี 2567”


นายธีรพัฒน์
 คัชมาตย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดอุทัยธานี พร้อมด้วย นายเผด็จ นุ้ยปรี นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุทัยธานี  พล...ณรงค์เดชศ์  ศักดิ์สมบูรณ์ ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดอุทัยธานี  นางสาวปานัดฌา  ไทยเศรษฐ์ นายกเทศมนตรีเมืองอุทัยธานี และนางไพรลิน นุ้ยปรี ประธานสภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวจังหวัดอุทัยธานี  ร่วมกันแถลงข่าว "งานเทิดพระเกียรติสมเด็จพระปฐมบรมมหาชนก จังหวัดอุทัยธานี ประจำปี 2567” ที่จะจัดขึ้นระหว่างวันที่ 1-9 เมษายน 2567
นายธีรพัฒน์
  คัชมาตย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดอุทัยธานี กล่าวว่า จังหวัดอุทัยธานีได้มีการบูรณาการภารกิจด้านการท่องเที่ยวร่วมกับชุมชนท้องถิ่น/ผู้ประกอบการในพื้นที่ให้มีรายได้เพิ่มขึ้น และเพื่อดึงดูดนักท่องเที่ยว โดยเน้นการจัดกิจกรรมด้านต่างๆ ทั้งในส่วนของการพัฒนาบุคลากรด้านการท่องเที่ยวการพัฒนาสินค้า ผลิตภัณฑ์ และบริการด้านการท่องเที่ยว การพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวการพัฒนาสื่อประชาสัมพันธ์ด้านการท่องเที่ยว ดังนั้นการจัด "งานเทิดพระเกียรติสมเด็จพระปฐมบรมมหาชนก จังหวัดอุทัยธานีประจำปี 2567” ที่จะจัดขึ้นระหว่างวันที่ - เมษายน ๒๕๖๗ นั้น ก็เป็นอีกหนึ่งงานที่จังหวัดนั้นจัดขึ้นเพื่อการพัฒนาด้านการท่องเที่ยว และกระตุ้นเศรษฐกิจให้กับพี่น้องประชาชนในพื้นที่

โดยงานนี้เป็นการร่วมมือกันในหลายส่วนทั้งภาครัฐและเอกชน ไม่ว่าจะเป็นจากองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุทัยธานี / ตำรวจภูธรจังหวัดอุทัยธานี / เทศบาลเมืองอุทัยธานี และ สภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวจังหวัดอุทัยธานี


ในขณะที่ นายเผด็จ  นุ้ยปรี นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุทัยธานี กล่าวว่า องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุทัยธานี มีความยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ได้จัดสรรสนับสนุนงบประมาณ จำนวน ,๐๐๐,๐๐๐ บาท และสนับสนุนในด้านอื่นๆ ...ในการจัด "งานเทิดพระเกียรติสมเด็จพระปฐมบรมมหาชนก จังหวัดอุทัยธานีประจำปี 2567” ในปีนี้ ที่จะจัดขึ้นระหว่างวันที่ 1-9 เมษายน 2567 โดยงานนี้จัดขึ้น เพื่อเทิดพระเกียรติสมเด็จพระปฐมบรมมหาชนก โดยในงานนี้มีกิจกรรมหลัก  คือ

1. ชิม ช้อป สินค้าเด่นของจังหวัดอุทัยธานี

2. ชมการแสดงศิลปวัฒนธรรมจากเยาวชนและประชาชนชาวจังหวัดอุทัยธานี

3. ชมอุโมงค์ไฟเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๑๐

4. ชมน้ำพุดนตรีที่ยิ่งใหญ่ตระการตา

5. ช้อปไม่มีเบื่อกับคาราวานสินค้าราคาถูก

6. ชมการแสดงมินิคอนเสิร์ตจากเหล่าศิลปินนักร้องชื่อดังตลอด  วัน  คืน อาทิ

 เมษายน พบกับ พี สะเดิด

 เมษายน พบกับ การแสดงรำเทิดพระเกียรติ

 

 เมษายน พบกับ ลิเกดังคณะ อดิเทพ ฟ้ารุ่ง

 เมษายน พบกับ ลิเกดังคณะ ซัน ยุ้งข้าวเรคคอร์ด

 เมษายน พบกับ ลิเกดังคณะ ลูกกบ เสียงหวาน

 เมษายน พบกับ ลิเกดังคณะ รวมดาว

 เมษายน พบกับ 7 Days Crazy (เซเว่นเดยส์ เครซี่)

 เมษายน พบกับ ทราย The gentlemans

 เมษายน พบกับ ศิลปินราชินีสาวดอกหญ้า ต่าย อรทัย


ในขณะที่ พล...ณรงค์เดชศ์  ศักดิ์สมบูรณ์ ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดอุทัยธานี กล่าวว่า จังหวัดอุทัยธานีได้บูรณาการความร่วมมือจากทุกภาคส่วนในพื้นที่ ได้แก่ ภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคประชาชนกลุ่มองค์กรต่างๆเพื่อเป็นการสร้างความประทับใจให้แก่ผู้มาเที่ยวงานและชาวจังหวัดอุทัยธานี มีความสุข และเกิดประโยชน์สูงสุด ทางตำรวจภูธรจังหวัดอุทัยธานี มีการดำเนินงานได้มีการจัดเตรียมเจ้าหน้าที่และสถานที่จัดงาน ระบบสาธารณูปโภคต่างๆ ในเรื่องของสิ่งอำนวยความสะดวกด้านการจราจร ทางเราได้เตรียมเจ้าหน้าที่ในการดูแลความเรียบร้อยตลอดการจัดงาน รับรองได้ว่านักท่องเที่ยวที่มาเยี่ยมชมในงานของเราได้รับความสะดวกสบายแน่นอน


ในขณะที่ นางสาวปานัดฌา ไทยเศรษฐ์ นายกเทศมนตรีเมืองอุทัยธานี กล่าวว่า การมีส่วนร่วมของชุมชน /ร้านค้า/กระตุ้นเศรฐกิจชุมชนจังหวัดอุทัยธานี โดยการนำสินค้าที่ดีมีคุณภาพของจังหวัดอุทัยธานี มาจำหน่ายภายในงานให้พ่อแม่พี่น้องนักท่องเที่ยวได้เลือกซื้อ ชมสินค้าที่ดีมีคุณภาพที่ได้ผ่านการพัฒนาและรับรองจากหน่วยงานต่างๆ ภัณฑ์ การสร้างเรื่องเรื่องราวของสินค้า และมีมาตรฐานรับรองคุณภาพ และผลักดันด้านการประชาสัมพันธ์ เพื่อสร้างการรับรู้ไปยังกลุ่มเป้าหมายทั้งชาวไทยและต่างชาติ ก็จะทำให้ได้รับความสนใจจากนักท่องเที่ยว ดังนั้นหากได้มีการพัฒนาและเตรียมความพร้อมทั้งแหล่งท่องเที่ยว สินค้า และบริการ ในการต้อนรับนักท่องเที่ยวชาวไทยและรวมไปถึงชาติอื่นๆที่จะเข้ามาท่องเที่ยว 
ก็จะทำให้เป็นการเพิ่มศักยภาพการท่องเที่ยวของจังหวัดให้มีความเข้มแข็ง สร้างโอกาสและรายได้ให้กับจังหวัดและชุมชนได้อย่างมั่นคงและยั่งยืนและในขณะที่ นางไพรลิน นุ้ยปรี ประธานสภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวจังหวัดอุทัยธานี กล่าวว่า 


 
การมีส่วนร่วม ของชุมชน /ร้านค้า/กระตุ้นเศรฐกิจชุมชนจังหวัดอุทัยธานี โดยการนำสินค้าที่ดีมีคุณภาพของจังหวัดอุทัยธานี มาจำหน่ายภายในงานให้พ่อแม่พี่น้องนักท่องเที่ยวได้เลือกซื้อ ชมสินค้าที่ดีมีคุณภาพที่ได้ผ่านการพัฒนาและรับรองจากหน่วยงานต่างๆ ภัณฑ์ การสร้างเรื่องเรื่องราวของสินค้า และมีมาตรฐานรับรองคุณภาพ และผลักดันด้านการประชาสัมพันธ์ เพื่อสร้างการรับรู้ไปยังกลุ่มเป้าหมายทั้งชาวไทยและต่างชาติ ก็จะทำให้ได้รับความสนใจจากนักท่องเที่ยว ดังนั้นหากได้มีการพัฒนาและเตรียมความพร้อมทั้งแหล่งท่องเที่ยว สินค้า และบริการ ในการต้อนรับนักท่องเที่ยวชาวไทยและรวมไปถึงชาติอื่นๆที่จะเข้ามาท่องเที่ยว ก็จะทำให้เป็นการ เพิ่มศักยภาพการท่องเที่ยวของจังหวัดให้มีความเข้มแข็ง สร้างโอกาสและรายได้ให้กับจังหวัดและชุมชน ได้อย่างมั่นคงและยั่งยืนและในขณะที่ นางไพรลิน นุ้ยปรี ประธานสภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวจังหวัดอุทัยธานี กล่าวว่า 

ด้านการท่องเที่ยวในจังหวัด และ ภาคเอกชนสภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวจังหวัดอุทัยธานี เป็นองค์กรภาคเอกชน มีบทบาทหน้าที่ในการกำหนดแผนการท่องเที่ยวและขับเคลื่อนนโยบายด้านการท่องเที่ยว เพื่อเพิ่มศักยภาพในการสร้างรายได้จากนักท่องเที่ยวต่างชาติ รวมไปถึงการสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับการท่องเที่ยว เป็นตัวแทนของผู้ประกอบอุตสาหกรรมท่องเที่ยวในด้านของการประสานงานอย่างมีระบบระหว่างภาครัฐกับภาคเอกชนเข้าด้วยกัน ส่งเสริมให้มีการอนุรักษณ์ศิลปะ วัฒนธรรม ประเพณี สถานที่ท่องเที่ยว โบราณสถาน และสิ่งแวดล้อม รวมทั้งเอกลักษณ์ของจังหวัดอุทัยธานี และมีระบบการรับรองคุณภาพ ระบบมาตรฐาน และระบบป้องกันคุณภาพของธุรกิจที่เกี่ยวกับสินค้าหรือบริการนักท่องเที่ยว รวมไปถึงการประชาสัมพันธ์ข้อมูล ข่าวสาร การจัด "งานเทิดพระเกียรติสมเด็จพระปฐมบรมมหาชนก จังหวัดอุทัยธานี ประจำปี 2567” ที่จัดขึ้นระหว่างวันที่ 1-9 เมษายน 2567 ณ สวนน้ำเฉลิมพระเกียรติ (บึงพระชนก) จังหวัดอุทัยธานี ที่เกี่ยวกับอุตสาหกรรมท่องเที่ยวต่อสมาชิก และบุคคลประชาชนทั่วไป ทั้งภายในประเทศและต่างประเทศ