28 มีนาคม 2567

สิงห์ เอสเตท คว้ารางวัล 2023-2024 Thailand’s Most Admired Company 2 ปีซ้อน

มุ่งสร้างความหลากหลายที่สมดุลเพื่อการเติบโตอย่างยั่งยืน

บริษัท สิงห์ เอสเตท จำกัด (มหาชน) (SET: S) บริษัทผู้ดำเนินธุรกิจด้านการลงทุนและพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ทั้งในไทยและหลายประเทศทั่วโลก นำโดย คุณฐิติมา รุ่งขวัญศิริโรจน์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร เข้ารับรางวัล 2023-2024 Thailand’s Most Admired Company ในกลุ่มธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ จากนิตยสาร BrandAge ที่รวบรวมผลสำรวจสุดยอดองค์กรแห่งปีในด้านต่าง ๆ โดยสิงห์ เอสเตทได้รับการโหวตคะแนนสูงสุดในด้าน ความรับผิดชอบต่อสังคม (Sustainable Development) เป็นปีที่ 2  ซึ่งสะท้อนถึงความมุ่งมั่นในการดำเนินธุรกิจอย่างยั่งยืนในทุกมิติกับทุกภาคส่วน ไม่ว่าจะเป็นผู้ถือหุ้น พนักงาน ลูกบ้าน ลูกค้าสำนักงานหรือนิคมอุตสาหกรรม รวมไปถึงกลุ่มลูกค้าโรงแรมในเครือ รางวัลนี้จึงเป็นหนึ่งในเครื่องยืนยันได้ว่าสิงห์ เอสเตทเป็นองค์กรที่สามารถพัฒนาธุรกิจให้เติบโตไปพร้อมกับการสร้างคุณค่าให้กับสังคมและสิ่งแวดล้อมได้อย่างยั่งยืน

คุณฐิติมา รุ่งขวัญศิริโรจน์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท สิงห์ เอสเตท จำกัด (มหาชน) หรือ S กล่าวถึงการรับรางวัลในครั้งนี้ว่า “ตลอดกว่าสิบปีที่ผ่านมา สิงห์ เอสเตท ได้ดำเนินงานตามวิสัยทัศน์ Entrusted and Value Enricher ที่มุ่งสร้างคุณค่าและการเติบโตที่ยั่งยืน ในการสร้างความหลากหลายของธุรกิจและพัฒนาโครงการพร้อมการบริการอย่างครอบคลุมภายใต้หลัก ESG ประกอบไปด้วย 4 ธุรกิจ อาทิ ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์เพื่อการพักอาศัย (Residential) ธุรกิจโรงแรม (Hospitality) ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์เพื่อการค้า (Commercial) และธุรกิจนิคมอุตสาหกรรมและโครงสร้างพื้นฐาน (Industrial Estate) เพื่อส่งต่อประสบการณ์ที่น่าจดจำและส่งมอบคุณค่าแก่ผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม รวมถึงมีความรับผิดชอบต่อสังคมบนหลักธรรมาภิบาล ผ่านแนวคิด Sustainable Diversity ที่จะช่วยสร้างความหลากหลายที่สมดุลเพื่อการเติบโตอย่างยั่งยืน ซึ่งการได้รับรางวัลนี้เปรียบเสมือนข้อพิสูจน์ถึงผลลัพธ์ของความมุ่งมั่นของสิงห์ เอสเตท กับความตั้งใจในการสร้างธุรกิจให้เติบโตไปพร้อมกับสังคมและสิ่งแวดล้อม โดยไม่ใช่แค่นโยบายหรือหลักการ แต่เป็นการลงมือทำจริงเพื่อให้เห็นผลลัพธ์อย่างเป็นรูปธรรม และวัดผลได้ สามารถสร้างผลกระทบเชิงบวกให้กับผู้คนที่อยู่ใน Ecosystem ของ 4 ธุรกิจของเราที่แตกต่างกันแต่อยู่ด้วยกันได้อย่างสมดุลและยั่งยืนอย่างแท้จริงมาโดยตลอด 

การได้รับรางวัล 2023-2024 Thailand’s Most Admired Company ในกลุ่มธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ จากนิตยสาร BrandAge 2 ปีซ้อน ถือเป็นอีกหนึ่งบทพิสูจน์ถึงความสำเร็จของวิสัยทัศน์ในการเดินหน้าดำเนินธุรกิจที่ใส่ใจด้าน Sustainability จนลูกค้าสามารถจับต้องได้และเห็นภาพอย่างเป็นรูปธรรมในการสร้างธุรกิจยุคใหม่อย่างยั่งยืนและสมดุล โดยมอบความไว้วางใจให้เราเป็นอันดับหนึ่งในเรื่องความรับผิดชอบต่อสังคม ดิฉันในนามคณะกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน สิงห์ เอสเตท ขอขอบคุณรางวัลแห่งความเชื่อมั่นนี้ ที่นับเป็นความภาคภูมิใจและเป็นกำลังใจให้ทีมงานทุกคน” คุณฐิติมา กล่าวเสริม


โดยในอนาคต สิงห์ เอสเตท ยังคงตั้งมั่นในการดำเนินธุรกิจด้านการลงทุนและพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ทั่วโลก ด้วยเป้าหมายที่จะขยายธุรกิจและสร้างผลตอบแทนของการลงทุนอย่างมีศักยภาพ พร้อมสร้างผลงานระดับมาสเตอร์พีซ ภายใต้ปรัชญา “Go Beyond Dreams” ผ่านโครงการคุณภาพระดับ “Best-in-Class” ควบคู่ไปกับการให้ความสำคัญในเรื่องความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมในทุกโครงการ เพื่อการเติบโตที่มั่นคงและยั่งยืนไปด้วยกัน