21 กุมภาพันธ์ 2567

พ.ญ.อุรารมย์ พันธุมะผล กุมารแพทย์ทารกแรกเกิดและปริกำเนิด

เมื่อวันที่ 21 ก.พ. 67  ทางรพ.พญาไท 2 นำโดย…พ.ญ.อุรารมย์ พันธุมะผล กุมารแพทย์ทารกแรกเกิดและปริกำเนิด  ให้ความรู้กับคุณพ่อคุณแมามือใหม่  ณ.ห้อง we before me. โดยได้แนะนำและสอนให้ คุณพ่อคุณแม่มือใหม่ได้ความรู้  เรียนรู้วิธีดูแลทารกแรกเกิดและความผิดปกติของลูก ที่ต้องระมัดระวังโดย คุณพ่อคุณแม่ให้ความสนใจ เป็นอย่างดี โดยทาง รพ.ได้จัดกิจกรรมดังกล่าวทุก 2 เดือน