20 กุมภาพันธ์ 2567

หมดกันประเทศนี้ กรมคุมประพฤติ ..(2) มาตรฐาน

ปกติ  ประชาชนทั่วไป  กรมฯ นี้  มันจะให้ ผู้ถูกคุมประพฤติ  ไปรายงานตัวในวันแรก พร้อมปฐมนิเทศน์  แจ้งเงื่อนไข  และกำหนดนัดหมายรายงานตัว 3-4 เดือนครั้ง ใครไม่ไป  จะยื่นศาลถอนคุมประพฤติ ให้เข้าคุกเลย..แต่ กรณีนักโทษทักษิณ  ที่ได้รับการพักโทษ ภายใต้เงื่อนไข การคุมประพฤติ ซึ่ง สภาพร่างกายก็ดูปกติ ยังไปรายงานตัวที่ สำนักอัยการได้ แล้วเหตุไฉน กรมคุมประพฤติ จึงมิแจ้งให้มันมารายงานตัว ที่กรม แต่ เสือกมีบริการ ไปรายงานตัวมัน ถึงบ้าน แทน

พฤติกรรมเยี่ยงนี้ ถือว่าใคร? ไปรายงานตัวต่อใคร ?ต่อไป ประชาชน ผู้ถูกคุมประพฤติ มิต้อง ไปรายงานตัว ที่กรมคุมประพฤติ แล้ว แจ้งให้พวกแม่ง มารับรายงานตัวที่บ้านกันนะ