09 มกราคม 2567

GoodWalk Thailand ออกแบบ “เมืองเดินได้ เมืองเดินดี”


GoodWalk Thailand ออกแบบ “เมืองเดินได้ เมืองเดินดี” ฟื้นเศรษฐกิจ สร้างคุณภาพชีวิตคนเมือง  จุฬาฯ
จับมือ สสส. ออกแบบ “เมืองเดินได้-เมืองเดินดี” ใช้ดัชนี GoodWalk Score เลือกพื้นที่นำร่อง พัฒนาเป็น
ย่านเดินได้ เดินดีในกรุงเทพฯ และอีกหลายเมืองทั่วประเทศ มั่นใจเมืองเดินได้จะช่วยลดมลภาวะ กระตุ้นเศรษฐกิจชุมชนและการท่องเที่ยว เสริมสร้างคุณภาพชีวิตและสุขภาวะคนเมือง 

ติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
https://drive.google.com/drive/folders/1Qk7PSbWLD0aDeI-jJgBDwLaik5ltOco7?usp=sharing