17 มกราคม 2567

วงดุริยางค์กรุงเทพคริสเตียนรับรางวัลเยาวชนดีเด่นจากนายกรัฐมนตรี


วงดุริยางค์โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัยได้ผ่านการพิจารณาคัดเลือกเด็กและเยาวชนดีเด่นและนำชื่อเสียงมาสู่ประเทศชาติ ประจำปี 2567 เพื่อเข้าเยี่ยมคารวะนายกรัฐมนตรี เนื่องในงานฉลองวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2567 เมื่อวันที่ 10 มกราคม 2567


โดยการรับราวัลในครั้งนี้พิจารณาการคัดเลือกจากผลงานของวงดุริยางค์โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัยที่ได้รับรางวัล GOLD DISTINCTION เหรียญทองเกียรติยศ WINNER IN MIDDLE CLASS ชนะเลิศการประกวดในระดับนานาชาติในงานเทศกาลดนตรี The 24th International Festival of Wind Orchestras Prague เมื่อวันที่ 24 มิถุนยน 2566 ณ โรงแรม Olsanka Congress Hall กรุงปราก สาธารณรัฐเช็ก

และรางวัล GOLD DISTINCTION เหรียญทองเกียรติยศ รองชนะเลิศอันดับ 1 ในการประกวดวงดุริยางค์นั่งบรรเลงระดับนานาชาติรายการ Rasteder International Music Festival 2023 (European Open Championship) เมื่อวันที่ 2 ก.ค. 2566 ณ เมืองอาร์สทีเดอร์ (Rastede) ประเทศเยอรมนี