17 พฤศจิกายน 2566

รพ.พญาไท คว้ารางวัล Gold Award สุดยอดแคมเปญการตลาดประเภท STRATEGIC MARKETING จากทางสมาคมการตลาดแห่งประเทศไทย

กรุงเทพฯ – ล่าสุด คุณศุภกร พะวันนา ผู้อำนวยการสายการตลาดเครือโรงพยาบาลพญาไท-เปาโล พร้อมด้วย คุุณภาวิณี  รักษ์ประศาสน์ ผู้อำนวยการฝ่ายการตลาด โรงพยาบาลพญาไท 2 และ คุณวนิดา เศรษฐเศวต ผู้อำนวยการฝ่ายการตลาดและสื่อสารการตลาดองค์กร เครือโรงพยาบาลพญาไท-เปาโล เข้ารับรางวัล GOLD AWARDS ประเภทการตลาดที่มีความเป็นเลิศด้านกลยุทธ์ (Strategic Marketing)ในแคมเปญ‘All You Can Check by Phyathai’ จากเวที MARKETING AWARD OF THAILAND (MAT AWARD 2023) จัดโดยสมาคมการตลาดแห่งประเทศไทย   ซึ่งเป็นงานประกวดแคมเปญการตลาดที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของประเทศไทย จัดอย่างต่อเนื่องเป็นประจำทุกปี เพื่อสนับสนุน และยกย่องผลงานซึ่งเป็นฝีมือของนักการตลาดในประเทศไทย ที่โดดเด่นไม่ซ้ำใครในด้านความคิดสร้างสรรค์ มีการนำนวัตกรรมการตลาดหรือแนวคิดด้านการตลาดต่างๆ มาเป็นเครื่องมือในการตอบโจทย์และแก้ปัญหาให้กับองค์กรได้อย่างชัดเจน เป็นรูปธรรม สามารถวัดได้เป็นเครื่องยืนยันความสำเร็จ พร้อมสร้างผลลัพธ์เชิงบวกอย่างยั่งยืน​แคมเปญ ‘All You Can Check by Phyathai’ ที่ได้รับรางวัลจากการประกวดครั้งนี้ถูกออกแบบมาเพื่อดูแลสุขภาพเชิงป้องกันให้ตรงตาม Lifestyle ของแต่ละบุคคล เป็นโปรแกรมสุขภาพมิติใหม่ที่ประสบความสำเร็จและได้กระแสตอบรับจากผู้มาใช้บริการเพิ่มขึ้นทุกปี ตอบโจทย์วัตถุประสงค์ทางธุรกิจท่ามกลางการแข่งขัน สร้างการรับรู้เป็นวงกว้าง และให้ผลลัพธ์เชิงบวกกับแบรนด์พญาไท รางวัลนี้นับเป็นอีกหนึ่งความภาคภูมิใจและเป็นเกียรติอย่างยิ่งของชาวพญาไทถือเป็นเครื่องยืนยันความสำเร็จในการเป็นผู้นำในตลาดสุขภาพ สะท้อนให้เห็นถึงความมุ่งมั่นพัฒนาอย่างไม่หยุดยั้งในการสร้างสรรค์บริการด้านสุขภาพที่ดีให้แก่ประชาชนอย่างยั่งยืน