02 ธันวาคม 2566

ชวน หลีกภัย เป็นประธานเปิดนิทรรศการภาพวาด 2567


ถึงเวลาอัปเดตนิทรรศการศิลปะน่าดูกันอีกครั้ง ชวน หลีกภัย เป็นประธานเปิดนิทรรศการภาพวาด 2567
ปีมังกรทอง โดยศิลปิน ๒ รัชสมัย ที่สมาคมนักเรียนเก่าอังกฤษฯ โดยมีศิลปินแห่งชาติ ดร.สุเมธ ชุมสาย ณ อยุธยา ,ดร.สมเถา สุจริตกุล ,อดีตนายกสมาคมฯ รัญชา บริบาลบุรีภัณฑ์, ดร.จินดารัตน์ ชุมสาย ณ อยุธยา ,เอิร์ธ สายสว่าง, พีรพล นนทสูติ, จันทิมา นะวิโรจน์, กมลวัน บุณยัษฐิติ, ถ่ายเถา สุจริตกุล,และกอบศักดิ์ โชติกุล ได้เข้าร่วมพิธีเปิดงานนิทรรศการภาพวาด"มังกรทอง"  สัญลักษณ์ของจักรพรรดิ ความมั่งคั่งเจริญรุ่งเรืองเหมาะกับการมอบเป็นของขัวญปีใหม่ให้บุคคลที่เป็นที่รัก ผู้บริสุทธิ์ และกลายเป็นสัญลักษณ์ความยิ่งใหญ่ ความดีงาม และอำนาจบารมีเปรียบผู้บริหารและผู้นำธุรกิจ
นิทรรศการแสดง ระหว่าววันที่ 1-31 ธันวาคม 2566 
(เวลา 10.00น-22.00น) ทุกวัน
ที่สมาคมนักเรียนเก่าอังกฤษฯ  ถนนเพชรบุรีตัดใหม่  กรุงเทพฯ