27 พฤศจิกายน 2566

นิปปอนเพนต์จัดโครงการ "ปันของหมุนเวียนแลกเปลี่ยนสุขใจ"


นายนพดล ศรีสินรุ่งเรือง ผู้จัดการทั่วไป และ สุรศักดิ์ กุลจิตติศาสตร์ ผู้จัดการเทคนิคอาวุโส  บริษัท นิปปอนเพนต์ (ประเทศไทย) จำกัด ธุรกิจสีพ่นรถยนต์ จัดโครงการ "ปันของหมุนเวียนแลกเปลี่ยนสุขใจ" และพนักงานได้ร่วมกันบริจาคเงิน และนำสิ่งของมาบริจาค เพื่อเป็นการช่วยเหลือสังคมที่ผู้คนสามารถทำได้ง่าย ๆ โดยการบริจาคสามารถให้ได้ทั้งเงิน สิ่งของ อาหาร และอื่น ๆจึงเป็นการเพิ่มโอกาสให้เด็กๆมีชีวิตที่ดีขึ้นทั้งด้านสุขภาพ สุขอนามัย โภชนาการ ที่อยู่อาศัย การศึกษา และอื่น ๆ และในครั้งนี้ บริษัทฯ ร่วมกับชมรมจิตอาสา ได้จัดกิจกรรม CSR  โดยการเลี้ยงอาหารกลางวัน คุณครู และนักเรียนจำนวน 120 คน และร่วมทำกิจกรรมให้เด็กๆ  อาทิเช่น ภาพพิมพ์หรรษาและทำพวงกุญแจ  ทั้งนี้ ได้นำสิ่งของไปมอบให้น้องๆ นักเรียน ณ โรงเรียนดอนทองราษฏร์วิทยา จ.ลพบุรี   ซึ่งเป็นอีกหนึ่งกิจกรรม CSR ที่ทางนิปปอนเพนต์กลุ่มธุรกิจสีพ่นซ่อมรถยนต์ ได้ตระหนัก และจัดทำกิจกรรมอย่างเนื่องในหลากหลายรูปแบบ เพื่อเป็นแรงผลักในการช่วยเหลือสังคมอีกช่องทางหนึ่ง ซึ่งก่อนหน้านี้ ทางนิปปอนเพนต์กลุ่มธุรกิจสีพ่นซ่อมรถยนต์ ก็ได้จัดกิจกรรม CSR โดยการจัดกิจกรรมคืนความสมบูรณ์สู่ธรรมชาติ  โดยมีการปล่อยปลา ซึ่งเป็นอีกหนึ่งในกิจกรรมของนโยบายการสร้างความสมดุล อนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเล ให้เกิดความสมดุลของระบบนิเวศ และอีกหนึ่งกิจกรรมคือการจัดทำท่อดักท์ (Duct) เพื่อช่วยลดมลภาวะทางอากาศไม่มีมีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม และล่าสุดเราได้จัดกิจกรรมโครงการ "ปันของหมุนเวียนแลกเปลี่ยนสุขใจ" เป็นของขวัญส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ อีกด้วย