02 ตุลาคม 2566

การแสดงดนตรี “ศิลปบรรเลงเพลงสยาม” พฤหัสบดีที่ 5 ตุลาคม 2566 เวลา 18:00น. สถาบันดนตรีกัลยาณิวัฒนา


ขอเชิญชมการแสดงดนตรีฉลอง 111 ปี ชาตกาล อาจารย์ประสิทธิ์ ศิลปบรรเลง 125 ปี ชาตกาล หลวงวิจิตรวาทการ 50 ปี ของการเสียชีวิตของ ศ.เคลาส์ พริงส์ไฮม์ (Prof. Klaus Pringsheim) ผู้มีบทบาทและคุณูปการต่อวงการดนตรีและศิลปวัฒนธรรมของไทยเป็นอย่างมาก


การแสดงดนตรีคลาสสิกรายการพิเศษครั้งนี้ เป็นส่วนหนึ่งของโครงการวิจัยที่ได้รับทุนสนับสนุนจากสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ โดย ผศ.ดร.ชัญพงศ์ ทองสว่าง และทีมงาน จะนำเสนอบทเพลงไทยสำเนียงเยอรมันโรแมนติก  ตอนปลาย เรียบเรียงบทเพลง “ไซมีสสวีท” ที่เป็นลักษณะซิมโฟนีมาเป็น เปียโนคอนแชร์โต โดยจะเล่นเปียโนโบราณกราฟ (Graf-Pianoforte) ประชันกับวงอิมมานูเอลออร์เคสตรา และวงสถาบันดนตรีกัลยาณิวัฒนา   (PGVIM Ensemble) อีกทั้งจะนำเสนอละครเวที “ผกาวลี” ในรูปแบบใหม่เป็น “เพลงชุดบัลเลต์ผกาวลี” (Phakavali Ballet Suite) ที่กระชับขึ้น ด้วยบทเพลงไทยที่ไพเราะของ อาจารย์ประสิทธิ์ ศิลปบรรเลง และบทเพลงคลาสสิก จากอุปรากรเรื่อง  “นอร์มา”  ของ วินเซนโซ เบลลินี โดยทำงานร่วมกับ รศ.ดร.ศิริมงคล นาฏยกุลวงศ์ ในการประสานดนตรีให้เข้ากับการเต้นระบำบัลเลต์ พร้อมกับการทำฉาก Mapping ประกอบ

ณ ห้องสังคีตวัฒนา สถาบันดนตรีกัลยาณิวัฒนา