10 ตุลาคม 2566

อารยา อรุณานนท์ชัย และคณะสาว 19 วปรอ.377 มอบดอกไม้แสดงความยินดี

อารยา อรุณานนท์ชัย และคณะสาว 19 วปรอ.377 มอบดอกไม้แสดงความยินดีกับ พัณณิน กิติพราภรณ์ กรรมการผู้จัดการบริษัท อะมิวส์เม้นท์ ครีเอชั่น จำกัด เนื่องในโอกาสที่ สยามนิรมิต ภูเก็ต ได้รับรางวัล Thailand Tourism Gold Awards 2023 

โดยมี สุนทร อรุณานนท์ชัย  แพทย์หญิงปรียา กุลละวณิชย์ดร.วีณา เชิดบุญชาติ และผาณิต นิติทัณฑ์ประภาสเข้าร่วมยินดี ณ โรงแรมแกรนด์ ฟอร์จูน กรุงเทพฯ