28 กันยายน 2566

The Oasis Spa Thailand คว้า 2รางวัล Thailand Tourism Award ประจำปี 2566

Thailand Tourism Award ประจำปี 2566

โอเอซิส สปา เข้าพระราชทานสองรางวัลยอดเยี่ยม (Thailand Tourism Gold Awards) ครั้งที่ 14
ประจำปี 2566 จากทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี จัดโดย การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย เมื่อวันพุธ ที่ 27 กันยายน 2566 ซึ่งเป็นวันท่องเที่ยวโลก ณ สยามมิตรทาวน์ฮอลล์ กรุงเทพมหานคร นำมาด้วยความภาคภูมิใจให้กับทีมงานโอเอซิสสปาทุกท่าน และพร้อมที่จะเป็นส่วนหนึ่งในการต้อนรับและมอบประสบการณ์ที่ดี ให้กับนักท่องเที่ยวที่มาเที่ยวเมืองไทยระดับยอดเยี่ยมของโอเอซิสสปา ประเทศไทยโดยมี ฐาปนีย์ เกียรติไพบูลย์ ผู้ว่าการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย ร่วมแสดงความยินดีกับ  โอเอซิส สปา ประเทศไทย ภายใต้การบริหารงานโดยโทบี้ อัลเลน (Toby Allen) และ ภาคิน พลอยภิชา ที่ได้รับรางวัลอุตสาหกรรมท่องเที่ยวไทย (Thailand Tourism Award) ประจำปี 2566 และขอให้รักษามาตรฐาน คุณภาพเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน และเป็นส่วนหนึ่งในการทำให้ประเทศไทยกลับมาเป็นสถานที่ท่องเที่ยวอันดับ 1 ของโลก Thailand Tourism Award คือรางวัลอุตสาหกรรมท่องเที่ยวไทย ซึ่งเป็นรางวัลที่รับรองคุณภาพสินค้าและบริการทางการท่องเที่ยว ด้วยมาตรฐานการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน รับผิดชอบต่อสังคม และสิ่งแวดล้อม (Responsible Tourism) เพื่อผลักดันให้ผู้ประกอบการ ยกระดับสินค้าให้มีคุณภาพ และบริการที่ดี เพื่อ ยกระดับและพัฒนาการท่องเที่ยว ที่ได้มาตรฐาน ที่มีทั้งความสะดวก สะอาด ปลอดภัย เป็นธรรมชาติและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม เพื่อสร้างคุณค่าและมูลค่าของสินค้าทางการท่องเที่ยวไทยสู่ระดับสากล