20 กันยายน 2566

TCMC รับมอบรางวัลผู้ช่วยเหลือราชการกรมป่าไม้


กรมป่าไม้จัดงานใหญ่ ครบรอบ 127 ปี วันสถาปนากรมป่าไม้ พร้อมจัดงาน พิธีมอบรางวัลผู้ช่วยเหลือราชการกรมป่าไม้ ในสาขาส่งเสริมและพัฒนาป่าชุมชน โดยมี คุณพิชิต สมบัติมาก รองปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เป็นผู้มอบรางวัลให้แก่ คุณวิศรุต ศิริชัย รองประธานกลุ่มธุรกิจ TCM Surface บริษัท ทีซีเอ็ม คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) เป็นตัวแทนรับมอบรางวัล ณ อาคารเทียมคมกฤส กรมป่าไม้ เมื่อเร็วนี้ๆ