18 กันยายน 2566

SCN สร้างพลังจิตอาสา ในโครงการ “โครงการสุขส่งเสียง” นำแสงสว่างเพื่อคนตาบอด


บริษัท สแกน อินเตอร์ จำกัด (มหาชน) หรือ SCN ผู้นำด้านธุรกิจพลังงาน ภายใต้การดำเนินงานของหัวเรือใหญ่ ดร.ฤทธี กิจพิพิธ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัทฯ ผลักดันพลังจิตอาสาเพื่อสังคมผ่านโครงการ “สุขส่งเสียง” แสงสว่างและโอกาสเพื่อคนตาบอด โดยเปิดรับอาสาสมัครกลุ่มนิสิตนักศึกษาฝึกงานของบริษัทจากมหาวิทยาลัยชั้นนำ อาทิ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล และสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง ร่วมกิจกรรมอ่านหนังสือ หรือหนังสือเสียงให้แก่ผู้พิการทางสายตาแห่งศูนย์เทคโนโลยีการศึกษาคนตาบอด จังหวัดขอนแก่น ทั้งนี้เพื่อร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการเสริมสร้างความรู้และจินตนาการ อีกทั้งเป็นการสร้างความเพลิดเพลินให้แก่ผู้พิการทางสายตา โดยจัดขึ้นเมื่อเร็วๆ นี้