28 กันยายน 2566

ผลิตภัณฑ์ในเครือ ร่วมออกงาน Fi Asia Thailand 2023


ดร.จุฑามาศ อรุณานนท์ชัย กรรมการบริหารสายพัฒนาธุรกิจบริษัท บริษัท อีทเวลล์ จำกัดนำผลิตภัณฑ์น้ำตาลเพื่อสุขภาพค่าดัชนีน้ำตาลต่ำ ภายใต้แบรนด์พาลาทีน และผลิตภัณฑ์ในเครือ ร่วมออกงาน Fi Asia Thailand 2023 งานแสดงสินค้าที่ครอบคลุมอุตสาหกรรม และเทคโนโลยี ส่วนผสมอาหาร เครื่องดื่มแห่งเอเชีย ตอกย้ำการเป็นเบอร์ 1 แห่งเอเชีย  ที่กลุ่มผู้ประกอบการต้องมาเพื่ออัพเดตเทรนด์แห่งอาหารโลก พร้อมมุ่งเป้าในการเพิ่มศักยภาพ และเพิ่มมูลค่าผู้ประกอบการวัตถุดิบและเครื่องดื่มท้องถิ่นสู่เวทีระดับโลก


ณ ศูนย์ประชุมแห่งชาติสิริกิตต์ โดยมี วิโรจน์ กมลสัมฤทธิชัยภั คธินันท์ พงศ์ธนันท์ภาส ปัญญโชติ เวชสมุทรวารี นันทิชา บุรี วชิรวิทย์ อาจทวีกุล และศศิธร เพชรภักดี นักโภชนาการ ร่วมงานด้วย