15 สิงหาคม 2566

ทีม SBU ปล่อยของ ... ชิงรางวัลใหญ่ในมหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ Thailand Research Expo 2023

ทีมนักศึกษาคณะเทคโนโลยีดิจิทัลและนวัตกรรม สาขาวิชาเทคโนโลยีวิศวกรรมอุตสาหการของมหาวิทยาลัยเซาธ์อีสท์บางกอก โชว์ผลงานเด่นจนได้รับรางวัล 2566  “ระดับดีมาก” ในกลุ่มพลังงาน   สิ่งแวดล้อม ระดับปริญญาตรี  ในการประกวดผลงานนวัตกรรมสายอุดมศึกษา ประจำปี 2566  ในงาน “มหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ Thailand Research Expo 2023”  ซึ่งจัดขึ้นโดย สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) กระทรวง การอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ร่วมกับ หน่วยงานเครือข่ายในระบบวิจัยทั่วประเทศ  ณ โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์และบางกอกคอนเวนชันเซ็นเตอร์ เซ็นทรัลเวิลด์ เมื่อเร็วๆนี้โครงงาน การออกแบบเชิงทดลองระบบกักเก็บพลังงานด้วยกังหันพลังน้ำขนาดเล็กสำหรับพลังงานหมุนเวียนเพื่อลดการปลดปล่อยคาร์บอนไดออกไซด์ เป็นผลงานของนักศึกษาชั้นปีที่ 4 สามคนได้แก่ นายวัฒนชัย ชื่นชม นายปัญญา พ่วงเชียง และนายพิเชษฐ์ เชื้อจันทร์ โดยมีอาจารย์อภิชิต เสมศรี อาจารย์ณัฐวดี มหานิล  เป็นอาจารย์ที่ปรึกษาในงานเดียวกันนี้มหาวิทยาลัยเซาธ์อีสท์บางกอกได้ไปร่วมเปิดบูธจัดแสดงนวัตกรรมเด็ดๆของนักศึกษาและบุคลากรเพื่อเผยแพร่ความเป็นมืออาชีพของนักศึกษาของสถาบันที่ได้ชื่อว่าเป็นมหาวิทยาลัยแห่ง   การสร้างมืออาชีพรุ่นใหม่สู่สังคมผู้สนใจสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร 02 744 7356 – 65 ต่อ 100 -106
หรือชมรายละเอียดได้ที่ www.southeast.ac.th