14 สิงหาคม 2566

สถาบันพระปกเกล้า ร่วมกับหน่วยงานภาครัฐและเอกชน ลงพื้นที่อำเภอบ้านโป่ง

ออกแบบเส้นทางท่องเที่ยว หวังกระตุ้นรายได้พลิกฟื้นชุมชนวิถี

เปิดทริปท่องเที่ยวบ้านโป่ง: แวะเมืองผ่าน สราญเมืองเก่า โดยนักศึกษาหลักสูตรการบริหารงานภาครัฐและกฎหมายมหาชน รุ่นที่ 22 พาเที่ยวไหว้พระขอพร ตะลอนชุมชนพหุวัฒนธรรม วันนี้ ลัดเลาะ พาเที่ยว อำเภอบ้านโป่ง จังหวัดราชบุรี ที่เที่ยวใกล้กรุงเทพฯ ที่ใช้เวลาเดินทางเพียงชั่วโมงเศษๆ เท่านั้น ก็จะได้สัมผัสกับบรรยากาศสุดคลาสสิคและศิลปะอันสะท้อนเรื่องราวของเมืองราชบุรี พร้อมกับการท่องเที่ยวแบบชิลๆ สบายๆ ที่รับรองว่าใครได้ไปเที่ยวแล้วจะต้องประทับใจกันอย่างแน่นอน
เมื่อวันที่ 11 สิงหาคม 2566 นักศึกษาหลักสูตรการบริหารงานภาครัฐและกฎหมายมหาชน รุ่นที่ 22 ของสถาบันพระปกเกล้า ประกอบด้วยผู้บริหารหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชน ได้ออกแบบเส้นทางท่องเที่ยว อ บ้านโป่ง จ ราชบุรี  ภายใต้โครงการ“แวะเมืองผ่าน สราญเมืองเก่า” เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวเมืองรองและให้เกิดการกระจายรายได้แก่ผู้ประกอบการ / ผู้ให้บริการรายย่อย 

โดยคณะนักศึกษาของสถาบันพระปกเกล้าได้นำนักท่องเที่ยว สื่อมวลชน ผู้ประกอบการธุรกิจท่องเที่ยวและมัคคุเทศก์ ร่วมทดสอบเส้นทาง ในวันที่ 11 สิงหาคม 2566  ที่ผ่านมา เพื่อรับฟังความคิดเห็น และเมื่อการทดสอบเส้นทางแล้วเสร็จ จะได้ปรับปรุงตามข้อเสนอแนะและส่งมอบให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องและเทศบาลเมืองบ้านโป่ง นำไปเผยแพร่ประชาสัมพันธ์เชิญชวนนักท่องเที่ยวต่อไปทั้งนี้ อำเภอบ้านโป่ง ในอดีตเป็นเมืองการค้า เมืองท่าที่สำคัญ มีเรื่องราวประวัติศาสตร์ความเป็นมาตั้งแต่ยุคทวาราวดี จนถึงยุครัตนโกสินทร์ตอนต้นและสงครามโลกครั้งที่ 2 มีความเจริญมากที่สุดในภาคตะวันตก ด้วยความเจริญของเส้นทางการคมนาคม การค้าขายที่เปลี่ยนรูปแบบไปประกอบกับมีจุดท่องเที่ยวอื่นๆ ให้เลือกมากขึ้น ทำให้ความสำคัญของการเป็นศูนย์กลางความเจริญในภูมิภาคนี้ลดลงไปมาก คนที่อยู่ในพื้นที่ส่วนใหญ่จะเป็นคนรุ่นเก่า ลูกหลานส่วนใหญ่ไปประกอบอาชีพอื่นนอกพื้นที่ แต่ยังคงมีรากเหง้าของวิถีชีวิตและวัฒนธรรมอยู่บ้าง ซึ่งคณะได้เดินทางลงพื้นที่อำเภอบ้านโป่ง จังหวัดราชบุรี โดยในช่วงเช้าของวันเดินทางไปไหว้ “หลวงพ่ออโนทัย” และหลวงพ่อขาว “วัดจันทราราม” หลังจากนั้นเดินทางต่อไปที่ “วัดดอนตูม”  ซึ่งมีมัคคุเทศก์อาสาบรรยายและนำชมสถานที่ ที่วัดแห่งนี้เป็นแหล่งประดิษฐาน “พระพุทธสิหิงค์” ซึ่งในหลวงรัชกาลที่ 9 โปรดเกล้าถวายวัดดอนตูม เป็นวัดที่มีเรื่องราว และมีพิพิธภัณฑ์ มีงานชุมนุม น่ามีตลาดริมน้ำเสาร์/อาทิตย์ ให้ชาวบ้านเอาผัก ขนม อาหารพื้นบ้านมาขาย  /วัดพระใหญ่มีโบสถ์ที่สวยงามมาก  มีเรื่องราว มีประวัติศาสตร์ ภาพวาดฝีมือคนท้องถิ่น ที่มีความสามารถมากและเป็นวัดที่ไม่ได้ทำแบบพุทธพาณิชย์ แบบวัดแรก ถ้าได้ทำการประชาสัมพันธ์มากกว่านี้ น่าจะได้เป็นแหล่งเรียนรู้ที่ดี  แหล่งท่องเที่ยวและได้เห็นถึงการสืบทอด และความศรัทธาทางศาสนา  น่าจะทำป้ายประวัติที่หน้าโบสถ์เก่า โบสถ์ใหม่  และสร้างมัคคุเทศก์น้อย ให้เด็กได้เรียนรู้และรักษาของที่บรรพบุรุษสร้างไว้
STREET ART บ้านโป่ง  ถ่ายรูปสทรีทอาร์ต โรงหนังเก่า และเดินชมมนต์เสน่ห์ ตลาดชุมชนเก่าบ้านโป้ง เมืองท่า และเมืองการค้าทางน้ำที่เจริญรุ่งเรืองในอดีต ชมความงามศิลปะสุดฮิป บนกำแพง เมืองบ้านโป่ง สถานที่ที่เที่ยวได้ทุกวัน ชุมชนสุดคลาสสิคแห่งนี้ มีสีสันของความ ARTซ่อนตัวอยู่ในหลากหลายมุม ให้ได้ไปค้นหาและตามถ่ายรูปสวยๆ บนฝาผนังอาคารบ้านเรือน มาถึงตรงนี้ก็อยากบอกว่า STREET ART เมืองราชบุรีสวยไม่แพ้ที่ไหนจริงจุดหลักใหญ่ๆ ของโครงการ การสร้างผลงานส่วนใหญ่จะอยู่ที่โรงหนังเก่าเฉลิมทองคำและบริเวณใกล้เคียงโดยรอบโรงหนังเก่าเฉลิมทองคำ

หลังจากนั้นเดินเล่นชื่นชม”สตรีทอาร์ต”ย่านโรงหนังเก่าไปพร้อมกับแวะชิมอาหารของคนท้องถิ่นที่มีให้เลือกมากมายหลากหลาย ก่อนจะเดินทางกันต่อไปยัง”ศาลเจ้าแม่เบิกไพร” และศึกษาวิถีชุมชนท้องถิ่นที่”วัดม่วง”ไฃ ซึ่งที่นี่มีพิพิธภัณฑ์พื้นบ้านวัดม่วง ซึ่งจัดแสดงเรื่องราวเกี่ยวกับประวัติศาสตร์ความเป็นมา จัดแสดงวัตถุโบราณ คัมภีร์ใบลานอายุกว่า 300 ปี ข้าวของเครื่องใช้ที่น่าสนใจเป็นอย่างยิ่ง 

โรงเจบ้วนฮกตั๊ว (กำลังปรับปรุงด้านหน้า) โรงเจบ้วนฮกตั้ว อำเภอบ้านโป่ง จังหวัดราชบุรีไหว้พระพระพุทธเจ้า 7 พระองค์ พระโพธิ์สัตย์ 2 พระองค์ ณ โรงเจบันฮกตั๊ว โรงเจบ้วนฮกตั้ว เป็นโรงเจที่ใหญ่ที่สุดในจังหวัดราชบุรี ชาวจีนที่พากันเดินทางข้ามน้ำข้ามทะเลมาอาศัยบนผืนแผ่นดินไทยใน อ.บ้านโป่ง เมื่อปี 2470 ได้ร่วมแรงร่วมใจกันสร้างโรงเจแห่งนี้ขึ้น เพื่อเป็นจุดศูนย์รวมและเป็นเครื่องยึดเหนี่ยวจิตใจของชาวจีน และใช้เป็นสถานที่ประกอบกิจกรรม และพิธีกรรมต่างๆ ตลอดทั้งเป็นแหล่งเรียนรู้วัฒนธรรมของคนจีน ซึ่งภายในโรงเจจะมีเทพเจ้าศักดิ์สิทธิ์ต่างๆ ตามความเชื่อของชาวจีนประดิษฐานอยู่ และเมื่อถึงเทศกาลถือศีลกินเจ ทางคณะกรรมการโรงเจฯ ได้ร่วมกันจัดงานทุกปีหลังจากนั้นเดินทางกันต่อไปจิบกาแฟชิลๆ ที่  ”ร้าน SOP ( Sense of Peace )” ร้านที่ดีไซน์ออกมาได้อย่างน่าตื่นตาตื่นใจ ตั้งอยู่ริมแม่น้ำ เหมาะกับการพักผ่อนหลังจากเดินทางมาทั้งวัน หลังจากนั้นไปไหว้พระกันต่อ ที่”วัดใหญ่นครชุม” ก่อนจะปิดเส้นทางกันที่”ตลาดยามเย็น” 


|

ซึ่งการออกแบบเส้นทางท่องเที่ยวครั้งนี้ มุ่งเน้นให้เห็นและได้สัมผัสถึงคุณค่าของอำเภอบ้านโป่ง ที่ที่ยังมีแหล่งที่มีคุณค่า ทั้งวัฒนธรรม และวิถีชุมชน ถือเป็นชุมชนพหุวิถี ที่ควรค่าแห่งการเข้ามาเยือน ไม่ใช่เป็นเพียงแค่เมืองผ่าน