18 กรกฎาคม 2566

TQM ร่วมกับ MSIG เปิดตัวประกันภัยเดินทางต่างประเทศออฟชั่นแน่น มาพร้อม On-Time Guarantee

ดร.นภัสนันท์ พรรณนิภา ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ทีคิวเอ็ม อินชัวร์รันส์ โบรคเกอร์ จำกัด กล่าวว่า “ในปี 2566 นี้ บริษัทรุกตลาดประกันภัยรายบุคคลเข้มข้นมากขึ้น และประกันภัยเดินทาง เป็นอีกหนึ่งเป้าหมายที่อยากปักธงลุยตลาด และเราโชคดีที่ได้พาร์ทเนอร์อย่าง MSIG ที่มีประสบการณ์การรับประกันภัยการเดินทางมาร่วมกันพัฒนากรมธรรม์ให้มีความคุ้มครองพิเศษเพิ่มเติมจากความล่าช้า ของเที่ยวบิน เพื่อความสุขและความสบายใจในการเดินทางมากยิ่งขึ้น ด้วยความคุ้มครอง On-Time Guarantee เมื่อสายการบินที่ผู้เอาประกันภัยระบุไว้ ไม่สามารถเดินทางเข้าหรือออกจากประเทศไทยได้ตามเวลาที่สายการบินกำหนดตั้งแต่ 3 ชั่วโมงขึ้นไป ไม่ว่ามาจากสาเหตุใดก็ตาม ผู้เอาประกันภัยจะได้รับการแจ้งข้อมูลเที่ยวบินล่าช้าผ่าน SMS เพื่อยืนยันการเคลมตามวงเงินคุ้มครอง 500 บาท ต่อการเดินทาง นอกจากนั้น หากเครื่องบินล่าช้าจากสาเหตุที่ระบุไว้ในกรมธรรม์ต่อเนื่องครบทุก ๆ 6 ชั่วโมง จากกำหนดเวลาเดิมผู้เอาประกันภัยจะได้รับความคุ้มครองเพิ่มเติมอีก 20% ของจำนวนเงินเอาประกันภัยอีกด้วย ทั้งนี้ตามเงื่อนไขของกรมธรรม์  โดยลูกค้าสามารถซื้อหรือแจ้งเคลมประกันการเดินทาง MSIG Travel Easy ทางออนไลน์และออฟไลน์ ได้ที่ www.tqm.co.th ,Application TQM24 หรือโทรสายด่วน 1737 ได้ตลอด 24 ชั่วโมง”

นายรัฐพล กิติศักดิ์ไชยกุล กรรมการผู้อำนวยการ บริษัท เอ็ม เอส ไอ จี ประกันภัย (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) หรือ MSIG เปิดเผยว่าที่ผ่านมา 6 เดือน บริษัทฯ เป็นผู้นำตลาดประกันภัย การเดินทาง เป็นอันดับ 1 ของประเทศไทย ซึ่งมีประสบการณ์ประกันภัยการเดินทางทุกประเภท ไม่ว่าจะเดินทางในประเทศ ต่างประเทศ หรือเดินทางเพื่อศึกษาต่อต่างประเทศ บริษัทฯ ขอบคุณ TQM ที่ร่วมพัฒนาผลิตภัณฑ์ประกันภัยการเดินทางที่ให้ความคุ้มครองเพิ่มเติม เพื่อรองรับความเสี่ยงภัยต่างๆ  ที่อาจจะเกิดขึ้นในแต่ละการเดินทาง สำหรับประกันภัยเดินทาง ด้วยความคุ้มครอง On-Time Guarantee เพิ่มเติมจากความคุ้มครองการล่าช้าของเที่ยวบินตามที่กล่าวข้างต้น ซึ่ง on time Guarantee นี้จะจ่ายค่าชดเชย 500 บาท ต่อกรมธรรม์จากทุกสาเหตุการล่าช้าที่เกิดขึ้นจากการเดินทางเข้าหรือออกจากประเทศไทย และยังมีความคุ้มครองสำคัญอื่นๆ ดังนี้

• ค่ารักษาพยาบาล รวมโควิด 19 จ่ายตามจริงสูงสุด 5,000,000 บาท

• รับเงินชดเชย ระหว่างการพักรักษาตัวในโรงพยาบาล สูงสุดวันละ 3,000 บาท

• การเคลื่อนย้ายเพื่อรักษา กรณีฉุกเฉินหรือเคลื่อนย้ายกลับประเทศไทย สูงสุด 2,000,000 บาท

• ความสูญเสียหรือความเสียหายของกระเป๋าเดินทางและทรัพย์สินส่วนตัวภายในกระเป๋าเดินทาง

• ยกเลิกหรือเลื่อนการเดินทาง

• กระเป๋าเดินทางล่าช้า
 ในส่วนงานบริการ ผู้เอาประกันภัยสามารถใช้บริการ MSIG Assist ช่วยเหลือฉุกเฉินในต่างประเทศตลอดได้ 24 ชั่วโมง ทั่วโลก +662 039 5704 หรือโทร Free Wifi Calling ผ่านแอปพลิเคชั่น MSIG SpeeDi  

สำหรับประกันภัยเดินทาง MSIG Travel Easy ตัวใหม่ On-Time Guarantee เฉพาะแผน Easy 1, Easy 2, Easy 3 เบี้ยประกันภัยเป็นไปตามระยะเวลาการเดินทางที่เลือก

สามารถซื้อได้ที่ https://bit.ly/3NOummW
พิเศษรับฟรีบัตร Starbucks มูลค่าสูงสุด 700 บาท
ภายใน 30 กันยายน นี้เท่านั้น