15 มิถุนายน 2566

ศาลฎีกา พิพากษาตัดสินคดี กรณีโพสต์เนื้อหาเกี่ยวกับวัคซีนพระราชทาน

จากกรณีที่ได้มีการเผยแพร่ข้อมูล เรื่อง วัคซีนพระราชทาน ใครได้ใครเสีย? เมื่อ 2 ปีที่ผ่านมา กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (ดีอีเอส) ได้ยื่นศาลเพื่อขอปิดกั้น ตั้งแต่ศาลชั้นต้น และมีการอุทธรณ์คำสั่งในชั้นศาลอุทธรณ์ จนถึงชั้นศาลฎีกา ทั้งนี้ศาลฎีกามีคำพิพากษายืนตามศาลอุทธรณ์  

วันนี้ (15 มิถุนายน 2566) ศาลอาญาได้นัดอ่านคำสั่งของศาลฎีกาที่ 1137/2566 ลงวันที่ 10 มีนาคม 2566 มีใจความสำคัญโดยสรุปว่า เมื่อมีผู้เห็นถ้อยคำของผู้คัดค้าน (นายธนาธร จึงรุ่งเรืองกิจ) ได้ออกมาแสดงความคิดเห็นวิพากษ์วิจารณ์พระมหากษัตริย์ ในทำนองว่าอาจมีส่วนเกี่ยวข้องกับการเข้าไปบริหารวัคซีนกับรัฐบาล  ซึ่งการกระทำของผู้ที่แสดงความคิดเห็นดังกล่าว อาจเป็นความผิดเกี่ยวกับความมั่นคงแห่งราชอาณาจักร แห่งประมวลกฎหมายอาญาได้ ดังนั้นข้อมูลคอมพิวเตอร์ของผู้คัดค้านดังกล่าวแพร่หลายต่อไป ก็อาจทำให้มีผู้มาแสดงความคิดเห็น ที่อาจกระทบกระเทือนต่อความมั่นคงของราชอาณาจักรได้ 

 กรณีนี้ จึงมีเหตุให้ระงับการเผยแพร่ข้อมูลดังกล่าว โดยไม่จำเป็นต้องพิจารณาว่าถ้อยคำของ ผู้คัดค้านตามข้อมูลคอมพิวเตอร์ดังกล่าว เป็นการใช้สิทธิและเสรีภาพในการวิพากษ์วิจารณ์การทำงานของรัฐบาล โดยสุจริตตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยหรือไม่ และเป็นการหมิ่นประมาท ดูหมิ่น หรืออาฆาตมาดร้ายพระมหากษัตริย์แล้วหรือไม่ ตามที่ผู้คัดค้านฎีกา ที่ศาลอุทธรณ์พิพากษามานั้น ศาลฎีกาเห็นพ้องด้วย ฎีกาของผู้คัดค้านฟังไม่ขึ้น จึงมีคำสั่งพิพากษายืนตามศาลอุทธรณ์