18 มิถุนายน 2566

กรอ. ขอนำส่งข่าว กรมโรงงานฯ ลุยตรวจ 242 โรงงานรอบคลองแสนแสบ

กรมโรงงานอุตสาหกรรม ลุยตรวจ 242 โรงงานรอบคลองแสนแสบ ในพื้นที่ 20 เขตของ กทม. ตั้งเป้าตรวจติดตาม กำกับและเฝ้าระวังคุณภาพน้ำทิ้งจากโรงงานอุตสาหกรรม เพื่อให้เป็นไปตามประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง มาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากโรงงาน พ.ศ. 2560 หากเกินเกณฑ์มาตรฐานต้องปรับปรุงทันที

นายจุลพงษ์ ทวีศรี อธิบดีกรมโรงงานอุตสาหกรรม เปิดเผยว่า กรมโรงงานอุตสาหกรรม (กรอ.) ดำเนินงานตามมติ ครม. เมื่อวันที่ 14 ธันวาคม 2564 เรื่องแผนการพัฒนา ฟื้นฟูสภาพแวดล้อมคลองแสนแสบ เพื่อฟื้นฟูระบบนิเวศน์และคุณภาพชีวิตที่ดีของประชาชนในพื้นที่คลองแสนแสบ ด้วยการตรวจติดตาม กำกับและเฝ้าระวังคุณภาพน้ำทิ้งจากโรงงานอุตสาหกรรม ในพื้นที่คลองแสนแสบและคลองสาขา 20 เขตของ กทม. จำนวน 242 โรงงาน โดยตรวจสอบระบบบำบัดน้ำเสียของโรงงานให้มีขนาดและประสิทธิภาพเพียงพอที่จะปรับคุณภาพน้ำทิ้งทั้งหมดของโรงงานก่อนระบายลงคลอง เพื่อให้เป็นไปตามประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง มาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากโรงงาน พ.ศ. 2560 การเก็บตัวอย่างและตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำทิ้ง เช่น ค่าความเป็นกรดและด่าง (pH), บีโอดี (BOD), ซีโอดี (COD), ของแข็งแขวนลอยทั้งหมด (SS), ไขมันและน้ำมัน เป็นต้น เพื่อไม่ให้เกินค่ามาตรฐานที่กำหนดไว้ในประกาศ และจะดำเนินการตรวจกำกับให้เสร็จสิ้นภายในเดือนมิถุนายน 2566

 “จากข้อมูลในพื้นที่ 20 เขตของ กทม. มีโรงงาน 242 โรงงาน ดังนี้ คลองสามวา 10 โรงงาน คันนายาว 7 โรงงาน จตุจักร 31 โรงงาน ดอนเมือง 8 โรงงาน ดินแดง 6 โรงงาน ดุสิต 1 โรงงาน บางกะปิ 20 โรงงาน บางเขน 2 โรงงาน บึงกุ่ม 24 โรงงาน ปทุมวัน 1 โรงงาน มีนบุรี 14 โรงงาน ลาดพร้าว 18 โรงงาน วังทองหลาง 6 โรงงาน วัฒนา 6 โรงงาน สวนหลวง 17 โรงงาน สะพานสูง 3 โรงงาน สายไหม 18 โรงงาน  หนองจอก 13 โรงงาน หลักสี่ 12 โรงงาน และห้วยขวาง 25 โรงงาน โดย กรอ. ได้ตรวจกำกับดูแลโรงงานในพื้นที่ดังกล่าวและโดยรอบไปแล้วทั้งสิ้น 231 โรงงานจากเป้าหมาย 242 โรงงาน ผลการตรวจ พบน้ำทิ้งไม่เป็นไปตามประกาศ จำนวน 2 โรงงาน กรอ. จึง