31 พฤษภาคม 2566

SCN ร่วมสร้างหลังคาสีเขียว

บริษัท สแกน อินเตอร์ จำกัด (มหาชน) หรือ SCN โดยหัวเรือใหญ่ ดร.ฤทธี กิจพิพิธ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัทฯ ส่งเสริมกิจกรรมสร้างสรรค์สังคมที่ยั่งยื่น ชวนพนักงานร่วมบริจาคกล่องนม UHT กิจกรรมภายใต้โครงการ SCN ร่วมสร้างหลังคาสีเขียว โดยโครงการนี้เป็นการดำเนินภายใต้นโยบายสนับสนุนการแยกขยะและรีไซเคิลกล่องเครื่องดื่มที่ใช้แล้ว นำมาทำประโยชน์ส่งมอบต่อสังคม เป็นการใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่าและลดปริมาณขยะ โดย SCN ร่วมเปลี่ยน “กล่องนม UHT” ให้เป็นหลังคาที่มีความแข็งแรงและใช้งานได้จริง ซึ่งหลังคาที่สร้างได้นั้น จะมอบให้แก่มูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่ง(ภาฯ) ยามยาก สภากาชาดไทย เพื่อส่งไปรีไซเคิลผ่านกระบวนการผลิตเป็นแผ่นหลังคา และมอบให้ชุมชนที่ขาดแคลน
ต่อไป

ทั้งนี้เหล่าพนักงานบริษัท สแกน อินเตอร์ จำกัด (มหาชน) หรือ SCN ได้เป็นตัวแทนในการส่งมอบกล่องนม
ณ จุดรับบริจาค จังหวัดนนทบุรี เมื่อเร็วๆ นี้