11 พฤษภาคม 2566

จัดยิ่งใหญ่เปิดงาน Intermach 2023นายนฤตม์ เทอดสถีรศักดิ์  เลขาธิกา รคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (บีโอไอ) เป็นประธานในพิธีกล่าวเปิด “อินเตอร์แมค  ซับคอน ไทยแลนด์ และ พลาสติกแอนด์รับเบอร์ไทยแลนด์ 2023”  ร่งานแสดงเทคโนโลยีเครื่องจักรกลและอุตสาหกรรมรับช่วงการผลิต เพื่อการจัดซื้อชิ้นส่วนชั้นนำของอาเซียน ร่วมกับ นายมนู เลียวไพโรจน์ ประธาน อินฟอร์มา มาร์เก็ตส์ (ประเทศไทย) พร้อมด้วย นายจิรุตถ์ อิศรางกูร ณ อยุธยา และนางสาวซ่อนกลิ่น พลอยมี  ร่วมเปิดงาน  โดยมี มิสมากาเร็ต มา นายเกียรติศักดิ์  จิระขจรวงศ์  และนายอรรจน์สิทธิ สร้อยทอง ร่วมด้วย จัดแสดงตั้งแต่วัน10-13 พฤษภาคม 2566 ณ ไบเทค บางนา เมื่อเร็วๆนี้