26 พฤษภาคม 2566

เซ็น กรุ๊ป เดินหน้าสานต่อ ESG มุ่งส่งเสริมโภชนาการที่ดีให้กับเด็กไทย

ผ่านโครงการ FOOD FOR GOOD ต่อเนื่องปีที่ 2

คุณจอมขวัญ จิราธิวัฒน์ หัวหน้ากลุ่มพัฒนาเพื่อความยั่งยืน บริษัท เซ็น คอร์ปอเรชั่น กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) เดินหน้าสานต่อแนวคิด ESG ขององค์กร มุ่งสนับสนุนให้เกิดกลไกการดูแลโภชนาการเด็กในโรงเรียน
ให้มีประสิทธิภาพและมีความต่อเนื่องเป็นปีที่ 2 เพื่อลดจำนวนเด็กทุพโภชนาการ พร้อมส่งเสริมภาวะโภชนาการที่ดีให้แก่เด็กนักเรียน ผ่านโครงการ FOOD FOR GOOD ภายใต้มูลนิธิยุวพัฒน์ ด้วยการบริจาคสมทบทุนเป็นจำนวนเงิน 200,000 บาท 

โดยมีคุณทิพย์ชยา พงศธร กรรมการมูลนิธิยุวพัฒน์ และผู้ร่วมก่อตั้ง FOOD FOR GOOD
พร้อมทีมงาน เป็นผู้รับมอบ 

ณ สำนักงานใหญ่ บริษัท เซ็น คอร์ปอเรชั่น กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) เมื่อเร็ว ๆ นี้