10 พฤษภาคม 2566

สแกน อินเตอร์ สนับสนุนเยาวชนไทย ในโครงการ“วัยรุ่นสร้างตัว โรงไฟฟ้า บางภาษี”จ.นครปฐม

บริษัท สแกน อินเตอร์ จำกัด (มหาชน) หรือ SCN นำโดยหัวเรือใหญ่ ดร.ฤทธี กิจพิพิธ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัทฯ จัดกิจกรรมตอกย้ำวิสัยทัศน์การบริหารงานและการสร้างธุรกิจบนความยั่งยืน ผ่านโครงการ “วัยรุ่นสร้างตัว โรงไฟฟ้า บางภาษี” จ.นครปฐม โดยเปิดโอกาสแก่เยาวชนในพื้นที่บริเวณชุมชนโรงไฟฟ้า บางภาษี จังหวัดนครปฐม ได้เข้าร่วมกิจกรรม ตัดหญ้า ล้างแผงโซล่า ซึ่งจะมีเจ้าหน้าที่และพนักงานบริษัท สแกน อินเตอร์ คอยให้ความรู้และสอนเทคนิคการทำงานต่างๆ แก่เยาวชน 

ทั้งนี้เพื่อเป็นการสนับสนุน และส่งเสริมให้เยาวชนไทยได้มีทักษะความรู้เพิ่มเติม สามารถใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ สร้างทั้งอาชีพและสร้างรายได้เสริม ตลอดจนห่างไกลยาเสพติด โดยกิจกรรมดังกล่าวจัดขึ้น โรงไฟฟ้า บางภาษี จังหวัดนครปฐม