27 มีนาคม 2566

โลตัส มอบประกาศนียบัตรผู้ประกอบการรุ่นแรกหลักสูตร Lotus’s SMART SME

เตรียมต่อยอด 23 แบรนด์ สู่โมเดลแฟรนไชส์ ตั้งเป้าพัฒนา 100 กิจการ

โลตัส มอบใบประกาศนียบัตรแก่ผู้ประกอบการในหลักสูตร “Lotus’s SMART SME ติวเข้ม SME สู่เถ้าแก่แฟรนไชส์” รุ่นแรก โดยความร่วมมือของโลตัส ร่วมกับ บริษัท พีเอ็มจี คอร์ปอเรชั่น จำกัด ที่ออกแบบหลักสูตรพิเศษเพื่อให้ความรู้ ยกระดับผู้ประกอบการในการวางระบบต่อยอดธุรกิจของตนพัฒนาสู่ระบบแฟรนไชส์ที่ได้มาตรฐาน  มีความพร้อมในการขยายสาขาสร้างการเติบโตของธุรกิจได้ต่อไป พร้อมสนับสนุนพื้นที่ขยายสาขาในโลตัสทั่วประเทศ

คุณปรากรม กีรตวนิชเสถียร ผู้อำนวยการฝ่ายบริหารพื้นที่เช่า โลตัส กล่าวว่า "โลตัส มีความยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ผู้ประกอบการรุ่นแรกในหลักสูตร Lotus’s SMART SME ติวเข้ม SME สู่เถ้าแก่แฟรนไชส์ จำนวน 46 ท่าน รวม 23 กิจการ ได้สำเร็จการศึกษาในหลักสูตรพิเศษนี้ นอกจากการยกระดับความรู้และมอบประสบการณ์ด้านการขยายธุรกิจแฟรนไชส์แล้ว เรายังพร้อมสนับสนุนพื้นที่เช่าสำหรับผู้ประกอบการรายย่อยในโลตัสกว่า 2,300 สาขาทั่วประเทศ รวมทั้งช่องทางออนไลน์ พร้อมเปิดโอกาสให้เข้าร่วมกิจกรรมเจรจาจับคู่ธุรกิจ (Business Matching) กับเครือเจริญโภคภัณฑ์ สนับสนุนให้ผู้ประกอบการเข้าสู่ตลาดโมเดิร์นเทรดได้อย่างมั่นใจ  นอกจากนี้ยังร่วมมือกับหน่วยงานพันธมิตรทั้งภาครัฐและเอกชนจัดกิจกรรมพิเศษ เพื่อเป็นการสร้างเครือข่ายในการพัฒนาผู้ประกอบการแบบรอบด้าน สอดคล้องกับความมุ่งมั่นของโลตัสในการเป็นแพลตฟอร์มแห่งโอกาสสำหรับผู้ประกอบการ SME ให้เติบโตไปด้วยกันอย่างยั่งยืน”

สำหรับหลักสูตร Lotus’s SMART SME ติวเข้ม SME สู่เถ้าแก่แฟรนไชส์ ตั้งเป้านำร่อง 4 รุ่น เพื่อพัฒนาผู้ประกอบการรวมกว่า 100 กิจการ โดยเป็นหลักสูตรเรียนรู้เจาะลึกเรื่องการสร้างระบบแฟรนไชส์ที่ได้มาตรฐาน ทั้งในรูปแบบออนไลน์และออนไซต์กับวิทยากรผู้เชี่ยวชาญ โดยมี ดร.วิชัย เจริญธรรมานนท์ ผู้เชี่ยวชาญด้านธุรกิจแฟรนไชส์และ Chain Store  อาจารย์ชานนท์  มหาสิงห์ ผู้เชี่ยวชาญด้านร้านอาหารและวิทยากรด้านพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการ มากกว่า 15 ปี และ อาจารย์พงสัญญ์ พรหมสุทธิรักษ์ ผู้เชี่ยวชาญด้านการตลาดและสร้างแบรนด์ มากกว่า 12 ปี ที่ถ่ายทอดองค์ความรู้และประสบการณ์เพื่อการสร้างแบรนด์สินค้าที่แข็งแกร่ง จนสามารถพัฒนาสู่แฟรนไชส์ที่เติบโตอย่างมั่นคงไร้ขีดจำกัด นอกจากนี้ยังมีผู้บริหารจาก CP Seeding Social Impact มาให้ข้อมูลเรื่องกิจกรรมสนับสนุนธุรกิจ SME ของโลตัสและเครือเจริญโภคภัณฑ์ที่ผู้ประกอบการสามารถเข้าร่วมได้เมื่อจบหลักสูตร และ SME D Bank ให้ความรู้เรื่องการเตรียมความพร้อมก่อนหาแหล่งเงินทุน ให้คำแนะนำเรื่องการจัดการเครดิตบูโร และบริการสินเชื่อแก่ผู้ประกอบการที่เข้าร่วมโครงการอีกด้วย 

ผู้ที่สนใจเข้าร่วมสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ โทร. 088-452-4373
และ 094-983-9650 หรือสมัครทางเว็บไซต์ http://bit.ly/3kDCJaG  ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป