24 มีนาคม 2566

มาสด้ายังคงมุ่งมั่นส่งมอบประสบการณ์แห่งความสุขให้กับลูกค้า

โดยให้ความสำคัญกับการเอาใจใส่ดูแลลูกค้าเสมือนคนในครอบครัว ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งในการขับเคลื่อนทุกช่วงของชีวิตให้ก้าวเดินไปด้วยกัน โดยเชิญลูกค้าเข้าร่วมผลิตร่วมถ่ายทอดเรื่องราวผ่านวิดีโอ เรื่องพร้อมนำเสนอในระบบออนไลน์ ซึ่งเป็นการถ่ายทอดเรื่องราวโมเมนต์ความประทับใจของลูกค้าผู้ใช้งานจริงที่ได้รับการคัดเลือกจาก 100 เรื่องราวที่ลูกค้าส่งเข้าร่วมการประกวด ภายใต้กิจกรรม Mazda Million Moments


เพื่อถ่ายทอดประสบการณ์อันแสนวิเศษของลูกค้าที่เกิดความประทับใจจากการเป็นเจ้าของรถมาสด้า

และเป็นส่วนหนึ่งของทุกช่วงเวลาแห่งความสุขและการใช้ชีวิต พร้อมสานต่อความสัมพันธ์อันแน่นแฟ้น

ระหว่างแบรนด์มาสด้ากับลูกค้าให้กลายเป็นความผูกพันในระยะยาว


โดยนำเสนอเรื่องราวความประทับใจเหล่านี้บนสื่อของ Mazda Thailand Official Channels Facebook,

Instagram, Twitter, Line, YouTube และเว็บไซต์ www.mazda.co.th 
เริ่มตั้งแต่วันที่ 
20 มีนาคม 2566 เป็นต้นไป