26 มกราคม 2566

สัมมนาเชิงปฏิบัติการในหัวข้อ “ภูมิเทัศน์สื่อเกาหลี และโอกาสในการร่วมผลิตเนื้อหาไทย-เกาหลี”

นายอภิชาติ์ หงส์หิรัญเรือง กรรมการผู้อำนวยการสายธุรกิจ Bec Studio ร่วมงานสัมมนาเชิงปฏิบัติการในหัวข้อ “ภูมิเทัศน์สื่อเกาหลี และโอกาสในการร่วมผลิตเนื้อหาไทย-เกาหลี” (Korean Media Landscape and the Opportunities for Thai-Korean Co-production)

โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ภูมิศิษฐ์  มหาเวสน์ศิริ รองเลขาธิการ กสทช.สายกิจการกระจายเสียงและโทรทัศน์ ,ศาสตราจารย์ ดร.พิรงรอง รามสูต กรรมการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ สำนักงาน กสทช.  จัดขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อแลกเปลี่ยนประสบการณ์ ความคิดเห็น และมุมมองทิศทางการเปลี่ยนแปลงในอุตสาหกรรมกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ ตลอดจนการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้เพื่อสร้างแนวทางความร่วมมือและโอกาสทางธุรกิจในการร่วมผลิตรายการ โดยมี Mr. Ju Young Lee , Mr. Michael  Jung,คุณพีรธน เกษมศรี ณ อยุธยา เข้าร่วมเสวนา ดำเนินรายการโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์  ดร.อลงกรณ์ ปริวุฒิพงศ์ และ ผู้ช่วยศาสตรจารย์ ดร.เจษฎา ศาลาทอง


ณ ห้องSapphire โรงแรม เซ็นจูรี่ พาร์ค