23 มกราคม 2566

สมาคมชาวปักษ์ใต้สามัคคี จัดมวยมหากุศลสมาคมชาวปักษ์ใต้สามัคคี

ด้วย พล.ต.อ.สุรเชษฐ์ หักพาล นายกสมาคมชาวปักษ์ใต้ฯ ประธานอำนวยการแข่งขัน คุณโอม ขวัญชัย บุญสุวรรณกรรมการสมาคมชาวปักษ์ใต้ฯ ประธานจัดการแข่งขันมวยมหากุศลสมาคมชาวปักษ์ใต้สามัคคี จัดมวยมหากุศลสมาคมชาวปักษ์ใต้สามัคคี จัดให้มีขึ้นในวันที่ 28 มกราคม 2566


ด้วย พล.ต.อ.สุรเชษฐ์ หักพาล นายกสมาคมชาวปักษ์ใต้ฯ
ประธานอำนวยการแข่งขัน คุณโอม ขวัญชัย บุญสุวรรณกรรมการสมาคมชาวปักษ์ใต้ฯ ประธานจัดการแข่งขันมวยมหากุศลสมาคมชาวปักษ์ใต้สามัคคี จัดมวยมหากุศลสมาคมชาวปักษ์ใต้สามัคคี จัดให้มีขึ้นในวันที่ 28 มกราคม 2566