23 พฤศจิกายน 2565

ศิษย์เก่าหลักสูตร สวปอ.มส.SMLรุ่นที่ 3 จัดกิจกรรม “ช่วยเหลือแบ่งปันน้ำใจสู่พี่น้องชาวอุบล”


คณะศิษย์เก่าหลักสูตร การบริหารความมั่นคงสำหรับผู้บริหารระดับสูง สวปอ.มส.SMLรุ่นที่ 3 วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักรได้ลงพื้นที่ฟื้นฟูหลังน้ำลดที่ชุมชนหาดวัดใต้ อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานีและ ร่วมมอบเครื่องอุปโภคบริโภคให้กับชุมชนบุ่งไหม อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานีภายใต้ชื่อกิจกรรม “ช่วยเหลือแบ่งปันน้ำใจสู่พี่น้องชาวอุบล”

ยังเดินหน้าทำกิจกรรมช่วยเหลือสังคมกันอย่างต่อเนื่อง สำหรับคณะศิษย์เก่าหลักสูตร การบริหารความมั่นคงสำหรับผู้บริหารระดับสูง สวปอ.มส.SMLรุ่นที่ 3 (หมู่เสือ) ซึ่งครั้งนี้ พลเอกสิทธิชัย  เกียรติไพบูลย์ อาจารย์ประจำหลักสูตร และ คณะศิษย์เก่าจิตอาสานำโดย นายจักริน ประเสริฐสุวรรณ ผู้อำนวยการสำนักงานชลประทานที่ 7 ได้เดินทางลงพื้นที่เข้าร่วมทำความสะอาดฟื้นฟูหลังน้ำลดที่ชุมชนหาดวัดใต้ อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี ที่ได้รับผลกระทบจากน้ำท่วม โดยร่วมกันทำความสะอาดภายในชุมชนหลังน้ำลดและยังร่วมมอบน้ำดื่มให้กับบ้านเรือนให้กับชาวชุมชน  นอกจากนี้ยังได้เดินทางไปที่ชุมชนบุ่งไหม อำเภอวารินชำราบ เพื่อมอบเครื่องอุปโภคบริโภคให้กับผู้ประสบอุทกภัยทั้งนี้เพื่อเป็นการสร้างขวัญและกำลังใจให้พี่น้องที่ได้รับผลกระทบให้กลับสู่พื้นที่ได้อย่างเร็ววัน