27 กันยายน 2565

กลุ่มมิตรผล ก้าวสู่การเป็นองค์กรต้นแบบด้านสิทธิมนุษยชน

รับรางวัลดีเด่นประจำปี 2565ต่อเนื่องเป็นปีที่ 3 จากกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ กระทรวงยุติธรรมแสดงถึงความมุ่งมั่นในการดำเนินธุรกิจอย่างยั่งยืน และคำนึงถึงสิทธิมนุษยชนอย่างรอบด้าน

กรุงเทพฯ - บริษัทน้ำตาลมิตรผล จำกัดได้รับรางวัลดีเด่น องค์กรต้นแบบด้านสิทธิมนุษยชน ประจำปี 2565 หรือ Human Rights Awards 2022ในประเภทองค์กรธุรกิจขนาดใหญ่ ซึ่งเป็นรางวัลสูงสุดที่กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ กระทรวงยุติธรรม มอบให้กับองค์กรที่เป็นต้นแบบด้านสิทธิมนุษยชน และบริษัท น้ำตาลมิตรผล จำกัด ได้รับรางวัลนี้ต่อเนื่องเป็นปีที่ 3โดยมีนายวีระเจตน์ว่องกุศลกิจ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่มธุรกิจน้ำตาลประเทศไทย พลังงานและธุรกิจใหม่ กลุ่มมิตรผล เป็นผู้รับมอบรางวัลจากนายสมศักดิ์ เทพสุทิน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม ณ โรงแรมมิราเคิล

แกรนด์คอนเวนชั่น เมื่อเร็วๆนี้

ทั้งนี้รางวัลดีเด่น องค์กรต้นแบบด้านสิทธิมนุษยชน เป็นรางวัลแห่งความภาคภูมิใจซึ่งสะท้อนถึงความมุ่งมั่นในการดำเนินธุรกิจสู่ความยั่งยืนโดยให้ความสำคัญกับหลักสิทธิมนุษยชนสากลภายใต้การตรวจสอบและประเมินอย่างรอบด้าน

เพื่อร่วมเป็นแบบอย่างที่ดีในการเสริมสร้างให้การเคารพสิทธิมนุษยชนเป็นรากฐานสำคัญขององค์กรธุรกิจ