25 สิงหาคม 2565

ตลาดส่งสุข SMEsของดีทั่วไทย

เมื่อวันที่ 24 สิงหาคม 2565) ที่ลานไนน์ สแควร์ ศูนย์การค้า เดอะไนน์ เซ็นเตอร์ พระราม 9นายสถาพร ร่วมนาพะยาผู้อำนวยการกองส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจ กรมพัฒนาธุรกิจการค้า เป็นประธานในพิธี          เปิดงาน “ตลาดส่งสุข SMEs ของดีทั่วไทย” ที่จะจัดขึ้นในระหว่างวันที่ 24 – 28 สิงหาคม 2565 ระหว่างเวลา 10.00 – 20.00 น. โดยมี นางสาวสกุลทิพย์  แซ่เฮง  นายกสมาคมการค้าส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจ เอส เอ็ม อี และ ประธานคณะกรรมการจัดงานฯ เป็นผู้กล่าวรายงาน มีผู้เข้าร่วมจัดแสดงและจำหน่ายสินค้ากันอย่างคึกคัก พร้อมด้วยกิจกรรมสร้างสีสันมากมาย เพื่อช่วยเหลือผู้ประกอบการ SMEs ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรค COVID-19เมื่อวันที่ 24 สิงหาคม 2565) ที่ลานไนน์ สแควร์ ศูนย์การค้า เดอะไนน์ เซ็นเตอร์ พระราม 9นายสถาพร ร่วมนาพะยาผู้อำนวยการกองส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจ กรมพัฒนาธุรกิจการค้า เป็นประธานในพิธี  เปิดงาน “ตลาดส่งสุข SMEs ของดีทั่วไทย” ที่จะจัดขึ้นในระหว่างวันที่ 24 – 28 สิงหาคม 2565 ระหว่างเวลา 10.00 – 20.00 น. โดยมี นางสาวสกุลทิพย์  แซ่เฮง  นายกสมาคมการค้าส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจ เอส เอ็ม อี และ ประธานคณะกรรมการจัดงานฯ เป็นผู้กล่าวรายงาน มีผู้เข้าร่วมจัดแสดงและจำหน่ายสินค้ากันอย่างคึกคัก พร้อมด้วยกิจกรรมสร้างสีสันมากมาย เพื่อช่วยเหลือผู้ประกอบการ SMEs ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรค COVID-19


สำหรับวัตถุประสงค์ของการจัดงานอันเนื่องมาจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรค COVID-19 ได้ก้าวข้ามจากการเป็นโรคระบาดรุนแรงที่ส่งผลกระทบต่อสุขภาพ มาเป็นโรคระบาดที่ส่งผลกระทบต่อสภาพเศรษฐกิจโดยรวม ไม่ว่าจะเป็นธุรกิจขนาดใหญ่หรือธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) ต่างก็ได้รับผลจากวิกฤตครั้งนี้ไม่มากก็น้อย และยังส่งผลกระทบไปทั่วทุกกลุ่มธุรกิจ การบริโภคภายในประเทศก็ลดลงอย่างเห็นได้ชัด อันเนื่องมาจากการหยุดกิจกรรมทุกประเภท ซึ่งก็ทำให้คนตกงาน ไม่มีกำลังซื้อ นับเป็นปรากฎการณ์ที่เกิดขึ้นกะทันหัน คาดเดาไม่ได้ รวมทั้งผู้ประกอบการรายย่อยหรือ SMEsที่เป็นส่วนสำคัญของภาคธุรกิจก็ได้รับผลกระทบอย่างมากเช่นกัน


จึงเป็นที่มาของแนวทางในการบรรเทาผลกระทบที่มีต่อธุรกิจ SMEs การจัดงาน“ตลาดส่งสุข SMEsของดีทั่วไทย”จึงเป็นทางออกจากวิกฤต COVID–19 ที่เกิดขึ้น ซึ่งสมาคมการค้าส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจเอส เอ็ม อี และ ศูนย์การค้าเดอะไนน์เซ็นเตอร์พระราม 9 ได้เห็นถึงความสำคัญในการหาทางช่วยเหลือผู้ประกอบการสามารถประกอบธุรกิจให้อยู่รอดและก้าวไปข้างหน้าอย่างมั่นคงและยั่งยืนตลอดไป โดยมีวัตถุประสงค์สำคัญเพื่อช่วยเหลือผู้ประกอบการ SMEs ให้สามารถประคับประคองธุรกิจไปได้อย่างต่อเนื่อง ช่วยเพิ่มช่องทางการตลาดให้ผู้ประกอบการรายเดิม และผู้ประกอบการรายใหม่ที่มีศักยภาพ แต่ขาดช่องทางการจำหน่ายสินค้า ตลอดจนช่วยให้ผู้บริโภคได้พบปะกับผู้ผลิตสินค้าโดยตรง ได้พบสินค้าคุณภาพดี ปลอดภัย ราคาถูก โดยผู้จำหน่ายสินค้าได้เพิ่มพื้นที่ในการจำหน่ายสินค้าฟรี ไม่มีค่าใช้จ่าย อันจะเป็นการช่วยผู้ประกอบการฟื้นฟูเศรษฐกิจ และกระตุ้นเศรษฐกิจของสังคม เพื่อให้เกิดการใช้จ่ายหมุนเวียนในประเทศต่อไปอีกทั้งยังสอดรับกับนโยบายภาครัฐที่มุ่งเน้นการกระตุ้นและฟื้นฟูเศรษฐกิจของทุกภาคส่วนไปพร้อมกัน

สำหรับกิจกรรมภายในงาน มีการจัดแสดงและจำหน่ายสินค้าประเภทต่างๆ อาทิ เครื่องดื่ม เครื่องนุ่งห่มจากผ้าพื้นเมือง เครื่องประดับ และผลิตภัณฑ์ของใช้ต่างๆในครัวเรือน อีกทั้งยังมีกิจกรรมสร้างสีสันในแต่ละวัน ได้แก่ การแสดงหนังตะลุง การแสดงมายากล นอกจากนี้ ยังมีกิจกรรมอื่นๆที่น่าสนใจตลอดทั้งวัน ได้แก่ การตอกเส้น การสอนทำอาหารสุขภาพ(มังสวิรัติ) การสอนทำยากันยุงจากสมุนไพร สอนการเพ้นท์ผ้าจากศูนย์การเรียนรู้ม่อฮ้อมป้าเหงี่ยม จ.แพร่ การสอนปลูกตะบองเพชร สาธิตการชงชา การให้บริการดูหมอ การพอกหน้า การขัดผิวด้วยสมุนไพรฟรี การตรวจสุขภาพฟรี การให้คำปรึกษาเกี่ยวกับสุขภาพ โดย แพทย์ทางเลือก และการแสดงการร้องเพลงศิลปะวัฒนธรรมไทย

ในการจัดงานครั้งนี้ มีผู้เข้าร่วมจัดแสดงและสินค้าจากผู้ประกอบการ SMEs จำนวนกว่า 40 ราย จากทั่วทุกภูมิภาคของไทย โดยได้รับความอนุเคราะห์ในด้านสถานที่จัดจำหน่ายเป็นอย่างดียิ่งจาก บริษัท เอ็ม บี เค จำกัด(มหาชน) และศูนย์การค้า เดอะไนน์เซ็นเตอร์ พระราม 9 

ในการนี้ สมาคมการค้าส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจ เอส เอ็ม อี พร้อมด้วย บริษัท เอ็ม บี เค จำกัด (มหาชน) และ ศูนย์การค้า เดอะไนน์เซ็นเตอร์ พระราม 9 ก็คาดหวังว่า การจัดงาน“ตลาดส่งสุข SMEs ของดีทั่วไทย” ในวันที่ 24–28 สิงหาคม 2565 ระหว่างเวลา 10.00 – 20.00 น. จะสามารถช่วยผู้ประกอบการ SMEs บรรลุผลสำเร็จตามเป้าหมายและตรงตามวัตถุประสงค์ทุกประการ พร้อมทั้ง ประสบความสำเร็จในด้านการประกอบธุรกิจและสามารถฝ่าฟันให้พ้นวิกฤติการณ์นี้ได้เป็นอย่างดีต่อไป 

ตลาดส่งสุข SMEsของดีทั่วไทย ระหว่างวันพุธที่ 24 – วันอาทิตย์ที่ 28 สิงหาคม 2565
ตั้งแต่เวลา 10.00 – 20.00 น.

ณ ลานไนน์ สแควร์ ศูนย์การค้า เดอะไนน์ เซ็นเตอร์ พระราม 9