01 สิงหาคม 2565

"โขน” ฟื้นศาสตร์ ฟื้นศิลป์ สืบสานไว้ในแผ่นดิน ด้วยพระบารมี

กระทรวงวัฒนธรรม โดย สำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัยและคณะกรรมการจัดการแสดงโขน มูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ 

กำหนดจัดพิธีเปิดนิทรรศ การและกิจกรรม  “โขน”ฟื้นศาสตร์ ฟื้นศิลป์ สืบสาน ไว้ในแผ่นดิน ด้วยพระบารมีอย่างเป็นทางการ ในวันที่ 2 สิงหาคม พ.ศ. 2565 เพื่อเฉลิมพระเกียรติแด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนม พรรษา 90 พรรษา 12 สิงหาคม พ.ศ. 2565  ภายใต้นิทรรศการ "ด้วยรักแห่งแผ่นดิน : With love for the Nation" ซึ่งจัดขึ้น ณ บริเวณถนนราชดำเนินกลาง กำหนดการแสดงโขน 1-15 สิงหาคม 2565 ณ ห้องออดิทอเรียม

(เฉพาะ เสาร์-อาทิตย์ เวลา 16.00 น.)

วันอังคารที่ 2 สิงหาคม 2565 (พิธีเปิด)

- การแสดงโขนพรหมาศ

วันเสาร์ที่ 6 สิงหาคม 2565

- รำเบิกโรงกิ่งไม้เงินทอง (นาง)

- โขนนางลอย

วันอาทิตย์ที่ 7 สิงหาคม 2565

- รำเบิกโรงกิ่งไม้เงินทอง (พระ)

- โขนจับนาง

วันศุกร์ที่ 12 สิงหาคม 2565

- รำฝรั่งคู่ พระนาง

- โขนฉุยฉายทัศกัณฑ์แปลง

วันเสาร์ที่ 13 สิงหาคม 2565

- โขนขับภิเภก

วันอาทิตย์ที่ 14 สิงหาคม 2565

- โขนยกรบ

ตลอดจนการสาธิตศาสตร์และศิลป์ต่างๆ เช่น นิทรรศการโขนและองค์ประกอบฉาก การแสดงโขน และบันทึกการแสดงสด ตอน จองถนน ศึกมัยราพณ์ พรหมาศ พิเภกสวามิภักดิ์ และสืบมรรคา พร้อมด้วยกิจกรรมการสาธิตการปักผ้า และการทำหัวโขน ซึ่งเป็นแหล่งรวมองค์ความรู้อันเป็นมรดกทางภูมิปัญญา และศิลปวัฒนธรรมฯ อันล้ำค่าแห่งความภาคภูมิใจของคนไทย 

ทั้งนี้เปิดให้เข้าชมระหว่างวันที่ 1-15 สิงหาคม พ.ศ. 2565  เวลา 09.00-20.00 น. ณ ห้องนิทรรศการชั้น 2 และห้องออดิเทอเรียมชั้น 1 หอศิลป์ร่วมสมัยราชดำเนินกรุงเทพฯ

#ฝากไว้ในวัฒนธรรมไทย
#PublicHit_Pr
#Ovation
#BIGGYPHOTO

Biggy Somboondee