15 สิงหาคม 2565

คอตโต้ชวนนิสิต นักศึกษา ร่วมออกแบบพื้นที่อยู่อาศัยยุคนิว นอร์มัล ชิงเงินรางวัลรวมมูลค่า 100,000 บาท

COTTO ผู้นำเทรนด์ ด้วยนวัตกรรมที่มาพร้อมโซลูชั่น หนึ่งในผลิตภัณฑ์ของ บริษัท เอสซีจี เซรามิกส์ จำกัด (มหาชน) ตระหนักถึงผลกระทบจากวิกฤตโควิด – 19 ที่ส่งผลต่อความเปลี่ยนแปลงอย่างยิ่งใหญ่
ทั้งต่อสภาวะเศรษฐกิจโลก และวิถีการดำรงชีวิตผู้คนที่กำลังเปลี่ยนผ่านเข้าสู่สังคมสมัยใหม่ ที่ล้วนไม่เหมือนเดิมอีกต่อไป ท่ามกลางบริบทแวดล้อมรอบตัวของการเติบโตจากกระแสเทคโนโลยี การสื่อสาร และนวัตกรรมนำสมัย ที่เติบโตอย่างรวดเร็ว ขณะเดียวกัน ผู้คนส่วนใหญ่ก็เริ่มหันมาใส่ใจดูแลสุขภาพ และให้ความสำคัญกับธรรมชาติมากขึ้น ด้วยแนวคิดในการอยู่ร่วมกันของคน และสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน พร้อม ๆ กับตอบโจทย์ความต้องการที่เปลี่ยนแปลงไปของครอบครัวยุคใหม่ การจัดเตรียมพื้นที่การพักอาศัยที่สอดรับกับวิถีชีวิตใหม่ จึงมีนัยสำคัญที่ไม่ไช่เพียงแค่ “การพักอาศัย” เหมือนเดิมอีกต่อไป 

และเพื่อส่งเสริมให้คนรุ่นใหม่ ได้มีส่วนร่วมในการแสดงความคิด การออกแบบพื้นที่อยู่อาศัยของยุคสมัยใหม่  COTTO จึงขอเชิญชวน นิสิต นักศึกษาคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ คณะมัณฑนศิลป์ หรือคณะที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมส่งผลงานได้ทั้งในรูปแบบบุคคล และแบบทีมไม่เกิน 3 คน มาร่วมออกแบบพื้นที่อยู่อาศัยในฝัน สร้างสรรค์ Dream Space ภายใต้แนวคิดที่ใส่ใจสุขภาพ และธรรมชาติรอบตัว เนรมิตพื้นที่ที่สร้างบรรยากาศแห่งความสุขใจ สะดวกสบาย ปลอดภัย และใกล้ชิดธรรมชาติสำหรับทั้งตัวเอง และทุกคนในครอบครัว พร้อมชิงเงินรางวัลมูลค่ารวม 100,000 บาท  

โดยผู้เข้าร่วมประกวดต้องออกแบบพื้นที่พักอาศัย ขนาด 24 - 32 ตารางเมตร ที่ประกอบด้วย 2 ฟังก์ชั่นใช้สอยที่ต่างกัน โดยสามารถกำหนดรูปแบบการใช้งาน ตำแหน่งช่องเปิด ความสูงฝ้าเพดาน หรือผนังแบ่งพื้นที่ได้อย่างอิสระ โดยคำนึงถึงความเป็นไปได้ในการใช้งานได้จริง ทั้งนี้ผู้เข้าร่วมประกวดต้องใช้วัสดุกระเบื้องเซรามิกคอตโต้ และโมเสกคอตโต้เป็นหลัก โดยต้องมีการเลือกใช้กระเบื้องคอตโต้ Air-Ion หรือกระเบื้องคอตโต้ Hygienic Tile ในแบบที่ส่งประกวดและสามารถดูรายละเอียดสินค้ากระเบื้องคอตโต้ได้ที่ www.cotto.com

สำหรับผู้ที่สนใจสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ https://bit.ly/3Q9TioZ และส่งผลงานเข้าร่วมประกวดได้ตั้งแต่วันนี้  – 25 กันยายน 2565  หรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมติดต่อ โทร. 0-2422-9999 ต่อ 4840 

และ Email:  COTTODesignContest2022@gmail.com

.#COTTODesignContest2022 #COTTO