01 กรกฎาคม 2565

ขอเชิญร่วมงานเปิดนิทรรศการกวีทรรศน์ "เสรี-กวี-ศิลป์"

โดย จิระนันท์ พิตรปรีชา ในวันศุกร์ที่ 1 กรกฎาคม 2565 เวลา16:00 น. วงน้ำชากาแฟ พูดคุยให้สัมภาษณ์สื่อมวลชน  และเวลา 18.00น. พิธีเปิดนิทรรศการ  ณ ล็อบบี โรงแรมเพนนินซูลา ถนนเจริญนคร คลองสาน 

นิทรรศการนี้เป็นส่วนหนึ่งของโครงการศิลปินพำนัก Artists in Residence ซึ่งทางโรงแรมเพนนินซูลาจัดขึ้นเพื่อสนับสนุนการสร้างผลงานใหม่ของศิลปินและนักเขียนไทย  สำหรับงานของจิระนันท์ พิตรปรีชา ชุดนี้   นำเสนอบทกวีในรูปแบบงานศิลปะแขนงต่างๆ แทนการจัดพิมพ์เป็นเล่มหนังสือ   มีทั้งงานจิตรกรรม ภาพถ่าย ศิลปะติดตั้ง (installation art) สื่อผสมแนว collage และ ศิลปะภาพทอ (textile art)  เพื่อสร้าง ประสบการณ์ ใหม่ในการสื่อและเสพสุนทรียรสแห่งภาษาศิลป์    

เนื้อหาของบทกวีมีความหลากหลาย สะท้อนชีวิต สังคม การเมือง ปรัชญา ธรรมชาติ ฯลฯ จากมุมมองของผู้ประพันธ์   นิทรรศการชุดนี้จึงมีชื่อว่า Poetic License ซึ่งหมายถึง เอกสิทธิของนักเขียนที่จะถ่ายทอด ตีความ ใช้จินตนาการ สร้างสรรค์ และแสดงออกอย่างอิสระไร้กรอบกฏ    โดยใช้ชื่อภาษาไทยว่า นิทรรศการ "เสรี-กวี-ศิลป์"   


ผู้สนใจติดต่อ:  เขมวันต์  แตงอ่อน
ผู้อำนวยการฝ่ายสื่อสารการตลาดและภาพลักษณ์องค์กร The Peninsula Bangkok

โทร: 020 2888 ต่อ6608  อีเมล์:  ktangon@peninsula.com