03 พฤษภาคม 2565

จ.ลำพูน จัดงาน “วิถีถิ่น วิถีวัฒนธรรมชาติพันธุ์ล้านนา ลำพูน” สืบสานวิถีชีวิต ประเพณี และวัฒนธรรมของกลุ่มชาติพันธุ์ จ.ลำพูน

เมื่อวันที่ 29 เมษายน 2565 เวลา 19.00–20.00 น. ณ ศูนย์แสดงสินค้าโอทอป สวนเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา ตำบลเวียงยอง อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน นายวรยุทธ เนาวรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน ให้เกียรติเป็นประธานเปิดงาน โครงการ : ลําพูนเมืองวัฒนธรรมสร้างสรรค์ สู่เศรษฐกิจสรรสร้าง สู่ความมั่นคงยั่งยืน กิจกรรมหลัก : ส่งเสริมอัตลักษณ์ประเพณีและวัฒนธรรมท้องถิ่นของชาติพันธุ์ กิจกรรมย่อยที่ ๓ : กิจกรรมงานประเพณีและวัฒนธรรมของชาติพันธุ์ในจังหวัดลําพูน ในงาน “วิถีถิ่น วิถีวัฒนธรรมชาติพันธุ์ล้านนา ลำพูน” พร้อมด้วย นายบพิตร วิทยาวิโรจน์ วัฒนธรรมจังหวัดลำพูน หัวหน้าส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ องค์กรเอกชน และแขกผู้มีเกียรติ ซึ่งจัดขึ้นในระหว่างวันที่ 29 เมษายน ถึงวันที่ 1 พฤษภาคม 2565

นายวรยุทธ เนาวรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน กล่าวว่า การจัดงานประเพณีและวัฒนธรรมของชาติพันธุ์ในจังหวัดลําพูน “วิถีถิ่น วิถีวัฒนธรรมชาติพันธุ์ล้านนา ลำพูน” เป็นการส่งเสริมและเผยแพร่วิถีชีวิต วัฒนธรรม ประเพณี รวมทั้งมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมของกลุ่มพี่น้องชาติพันธุ์ทั้ง 5 กลุ่มชาติพันธุ์ในพื้นที่จังหวัดลำพูน ได้แก่ ไทยอง ไทลื้อ ไทยวน กะเหรี่ยง และมอญ ให้เป็นที่รับรู้และเข้าใจแก่สาธารณชนทั่วไป ทั้งในกลุ่มเด็ก เยาวชน รวมถึงประชาชนในพื้นที่จังหวัดลำพูนและใกล้เคียง ซึ่งจะเป็นการช่วยสืบสานมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมของกลุ่มชาติพันธุ์ ผ่านกระบวนการสร้างการรับรู้ให้เป็นที่รู้จัก และกระบวนการ สร้างความเข้าใจให้เกิดขึ้นกับสาธารณชนทั่วไป เมื่อมีผู้รู้จักและเข้าใจ ก็จะช่วยรักษาวีถีชีวิต ประเพณี และวัฒนธรรมของกลุ่มชาติพันธุ์เหล่านี้ ให้คงอยู่ได้สืบไปได้  

ด้าน นายบพิตร วิทยาวิโรจน์ วัฒนธรรมจังหวัดลำพูน กล่าวเพิ่มเติมว่า ภายในงาน “วิถีถิ่น วิถีวัฒนธรรมชาติพันธุ์ล้านนา ลำพูน” มีการจัดกิจกรรมมากมาย ไม่ว่าจะเป็นการสร้างสรรค์เมนูอาหารเพื่อสุขภาพและสินค้าชุมชน การออกร้านค้าผลิตภัณฑ์ของพี่น้องกลุ่มชาติพันธุ์ในพื้นที่จังหวัดลำพูนกว่า 30 ร้านค้า การจำหน่ายสินค้าทำมือ งานหัตถกรรมและอาหารพื้นถิ่นของชาติพันธุ์ การจัดนิทรรศการอัตลักษณ์แสดงวิถีชีวิตความเป็นอยู่ของกลุ่มชาติพันธุ์ ร่วมสัมผัสกับประเพณีวัฒนธรรม ความเชื่อ ภูมิปัญญาของแต่ละกลุ่มชาติพันธุ์ ลิ้มรสอาหารของแต่ละกลุ่มชาติพันธุ์ ภายในโซนบ้านกลุ่มชาติพันธุ์จำลอง มีการละเล่นงานประเพณี จำลองการจำหน่ายและสาธิตอาหาร งานหัตถกรรม ภูมิปัญญา ความเชื่อ สับเปลี่ยนกันในแต่ละกลุ่มชาติพันธุ์ ให้มีความตื่นเต้นและน่าประทับใจ

นอกจากนั้น ยังมี โซนลานขันโตกและเวทีกลางแจ้ง ชมการแสดงที่สับเปลี่ยนหมุนเวียนกันมาแสดงเป็นช่วงๆ สลับกับเสียงดนตรีเคล้าคลอกับบรรยากาศในงานตลอดงาน การแสดง แสง สี เสียง ประกอบการรับประทานอาหารแบบขันโตก ที่นำอาหารมาเสิร์ฟแบบพื้นถิ่น และอาหารกลุ่มชาติพันธุ์ โดยไม่ซ้ำกันในแต่ละวัน กิจกรรมเหล่านี้ ถือเป็นกระบวนการหนึ่ง ที่จะช่วยอนุรักษ์และสืบสานวิถีชีวิต ประเพณี และวัฒนธรรมของกลุ่มชาติพันธุ์ ในพื้นที่จังหวัดลำพูน

โครงการ : ลําพูนเมืองวัฒนธรรมสร้างสรรค์ สู่เศรษฐกิจสรรสร้าง สู่ความมั่นคงยั่งยืน กิจกรรมหลัก : ส่งเสริมอัตลักษณ์ประเพณีและวัฒนธรรมท้องถิ่นของชาติพันธุ์ กิจกรรมย่อยที่ ๓ : กิจกรรมงานประเพณีและวัฒนธรรมของชาติพันธุ์ในจังหวัดลําพูน ในงาน “วิถีถิ่น วิถีวัฒนธรรมชาติพันธุ์ล้านนา ลำพูน” จะจัดขึ้นในระหว่างวันที่ 29 เมษายน ถึงวันที่ 1 พฤษภาคม 2565 ณ ศูนย์แสดงสินค้าโอทอป สวนเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา ตำบลเวียงยอง อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน