03 พฤษภาคม 2565

ก.แรงงาน จัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันครบรอบพระราชพิธีราชาภิเษกและวันฉัตรมงคล 4 พฤษภาคม 2565

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน นำคณะผู้บริหาร ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่กระทรวงแรงงาน ร่วมกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันฉัตรมงคล 4 พฤษภาคม 2565 เพื่อแสดงความจงรักภักดีและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ 

 เมื่อวันที่ 3 พฤษภาคม 2565 นายสุชาติ ชมกลิ่น รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน เป็นประธานในกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติเนื่องในวันครบรอบพระราชพิธีบรมราชาภิเษกและวันฉัตรมงคล 4 พฤษภาคม 2565 โดยมี นายสุรชัย ชัยตระกูลทอง ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงแรงงาน นายสุเทพ ชิตยวงษ์ เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน พล.ต.ต.นันทชาติ ศุภมงคล ประจำสำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี ปฏิบัติหน้าที่ประจำกระทรวงแรงงาน นายสุทธิ สุโกศล ประจำสำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี ปฏิบัติหน้าที่ประจำกระทรวงแรงงาน นางเธียรรัตน์ นะวะมะวัฒน์ โฆษกกระทรวงแรงงาน (ฝ่ายการเมือง) นายบุญชอบ สุทธมนัสวงษ์ ปลัดกระทรวงแรงงาน พร้อมด้วย ผู้บริหารระดับสูง ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่กระทรวงแรงงาน เข้าร่วมพิธีโดยพร้อมเพรียงกัน ณ ห้องประชุมกระทรวงแรงงาน ชั้น 5 อาคารกระทรวงแรงงาน 


 โอกาสนี้ รมว.แรงงาน พร้อมด้วยผู้บริหาร ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่กระทรวงแรงงาน ยังได้ร่วมรับชมวิดิทัศน์เฉลิมพระเกียรติ "ดุจดังสายฟ้า" จากนั้น รมว.แรงงาน นำข้าราชการและเจ้าหน้าที่ถวายพระพรชัยมงคล ปฏิญาณตนเป็นข้าราชการที่ดีและเป็นพลังของแผ่นดิน และได้มอบสารคดีเฉลิมพระเกียรติราชวงษ์จักรีให้หัวหน้าส่วนราชการในสังกัดกระทรวงแรงงาน ได้แก่ นายบุญชอบ สุทธมนัสวงษ์ ปลัดกระทรวงแรงงาน นายไพโรจน์ โชติกเสถียร อธิบดีกรมการจัดหางาน นายประทีป ทรงลำยอง อธิบดีกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน นายนิยม สองแก้ว อธิบดีกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน นายบุญสงค์ ทัพชัยยุทธ์ เลขาธิการสำนักงานประกันสังคม นายวรานนท์ ปีติวรรณ ผู้อำนวยการสถาบันส่งเสริมความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน (สสปท.) พร้อมนี้ รมว.แรงงาน นำคณะผู้บริหาร ข้าราชการและเจ้าหน้าที่กระทรวงแรงงาน ร่วมลงนามถวายพระพร

 สำหรับกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติฯ ในครั้งนี้กระทรวงแรงงานจัดขึ้น เพื่อแสดงความจงรักภักดีและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ โดยกำหนดมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโควิด-19 ตามที่ ศบค.และกระทรวงสาธารณสุขกำหนดอีกด้วย